TYP: a1

Samochodem po Chorwacji – cz. I

piątek, 22 kwietnia 2016
Redakcja/MF
Wielu z użytkowników Tawerny Skipperów pyta nas o wskazówki dojazdu do popularnych miejsc czarterowych oraz zasady poruszania się po poszczególnych krajach. Dlatego też postanowiliśmy zebrać dla was garść przydatnych informacji o przepisach, winietach i nie tylko. Zaczynamy od jednej z najpopularniejszych destynacji - Chorwacji.
W kraju tym nie ma ograniczeń przy poruszaniu się samochodem. Należy pamiętać, iż podczas podróży do Dubrownika i jego okolic przejeżdża się przez terytorium Bośni i Hercegowiny. Odcinki autostrad mogą być czasowo zamykane ze względu na silny wiatr, szczególnie w drodze z Zagrzebia na Istrię i do Dalmacji. Drogi lokalne zamykane są ze względu na akcje rozminowywania.

Przepisy

Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Turysta powinien obowiązkowo posiadać dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym i ważne ubezpieczenie OC. Nie jest wymagana tzw. Zielona Karta, ale w przypadku wyjazdu do Dubrownika, kiedy dwukrotnie przekracza się granicę sąsiedniej Bośni i Hercegowiny, jest ona konieczna. Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:

• zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz zawodowych, wykonujących pracę - 0,0‰ , dla pozostałych - 0,5‰ ;). Nieprzestrzeganie przepisu grozi karą pieniężną (od 700 do 2100 EUR), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,

• zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,

• obowiązek posiadania kasku dla uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,

• surowe kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie przestrzegany przez chorwacką policję drogową; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy obłożeni wysokimi karami pieniężnymi),

• obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych,

• obowiązek posiadania w pojeździe kamizelek odblaskowych dla kierowcy i pasażerów, trójkąta ostrzegawczego i apteczki,

• dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:
- na autostradach do 130 km/godz.
- na drogach szybkiego ruchu do 110 km/godz.
- na pozostałych drogach do 90 km/godz.
- w miejscach zabudowanych do 50 km/godz.
- dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/godz.

W normalnych warunkach ruchu zabronione jest poruszanie się z prędkością poniżej 40 km/godz.

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym (od 15 listopada do 15 kwietnia), natomiast zaleca się korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Dodatkowo w okresie zimowym, niezależnie od stanu dróg, obowiązuje zimowe wyposażenie (4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm i łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu).

W chorwackim Kodeksie Drogowym przewidziane są wysokie kary finansowe dla kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Wysokimi karami pieniężnymi, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności zagrożone są wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Kary pieniężne egzekwowane są na miejscu popełnienia wykroczenia lub poprzez wpłatę na najbliższej poczcie. W przypadku niemożności uiszczenia kary funkcjonariusz policji może zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu do czasu uregulowania należności. Kierowcę uczestniczącego w kolizji drogowej policja może skierować do sądu ds. wykroczeń (rozprawa ma miejsce tego samego dnia lub w dniu następnym po zdarzeniu). W przypadku wątpliwości, co do rzetelnego rozpoznania sprawy przez policję lepiej poddać się postępowaniu sądowemu, warto przy tym zadbać o obecność świadków zdarzenia. Nie należy poddawać się sugestiom dotyczącym zrzeczenia się prawa do przyznania obrońcy z urzędu lub prawa do zażalenia na wyrok.Przydatne wskazówki:

Parkowanie w centrach miast jest odpłatne i niezwykle uciążliwe, szczególnie przy obiektach zabytkowych. Lepiej zostawić samochód na dużych parkingach poza centrami miast. Poruszanie się autostradami jest płatne. Na autostradach spotyka się dużo nieoznakowanych samochodów policyjnych tzw. ścigaczy. Przy czym nie należy sugerować się nagminnym przekraczaniem prędkości przez kierowców chorwackich. Obcokrajowcom jest bardzo trudno negocjować z patrolem policji.

Przy opłatach za autostradę warto pamiętać żeby mieć pod ręką gotówkę. W razie awarii terminala czy kłopotów z kartą bowiem bez uiszczenia opłaty nie zostaniemy wypuszczeni z autostrady. Warto także pamiętać, że ceny paliw na stacjach benzynowych przy autostradzie są nieco wyższe niż na zwykłych stacjach paliw.

W Chorwacji są także odcinki (głównie mosty i tunele) gdzie wnosi się dodatkową opłatę. Dodatkowe opłaty pobierane są na Tunel Sveti Ilija i Krcki most.

Jazdę pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych, jazdę w niedozwolonym kierunku, wyprzedzanie kolumny samochodów w warunkach ograniczonej widoczności, jazdę z prędkością większą od dozwolonej o 50km/godz. w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości) stanowiącą zagrożenie życia lub zdrowia traktuje się jako przestępstwo z karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przestępstwo uznaje się także wywołanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała) i przewiduje kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 5 lat (do 12 lat za wywołanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym).

Wybierając się autem za granicę dobrze mieć wykupiony pakiet assistance. Posiadacze pakietów assistance podczas awarii pojazdu za granicą mogą liczyć (w zależności od wykupionego wariantu) na organizację i pokrycie kosztów holowania auta do najbliższego lub wskazanego przez nas warsztatu, ale również na nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, pomoc tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy. W razie potrzeby wszystkie sprawy załatwia operator. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Bieżąca informacja i pomoc

Informacje o stanie na drogach w języku chorwackim, angielskim, niemieckim i włoski umieszczone są na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej: http://www.hak.hr; http://map.hak.hr/ Telefon przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4640 800; HAK Centrum Informacji: + 385 62 777 777, 0-24

Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8.03, 14.03, 20.03 oraz w niedzielę o 9.03; w programie II latem co godzinę podaje wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

c.d.n.
Tagi: Chorwacja, samochód, zasady ruchu, przemieszczanie się
TYP: a3
0 0
Komentarze