TYP: a1

Puchar Polski Jachtów Kabinowych

czwartek, 21 kwietnia 2016
Informacja prasowa
Ustalono ostateczny kształt kalendarza Pucharu Polski Jachtów Kabinowych na rok 2016. Spotkamy się na 11 regatach eliminacyjnych oraz na finale w październiku. Tawerna Skipperów objęła patronat nad wydarzeniem.Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów żaglowych składające się z regat eliminacyjnych i finału. Głównymi celami regat PPJK są integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce, poprzez rozgrywanie cyklu regat według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych; wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych); wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

W roku 2016 będzie rozegrana XXI-sza edycja PPJK.

UCZESTNICTWO
Klasy jachtów

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas: T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013÷2016 z późniejszymi komunikatami) oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy
w regatach eliminacyjnych, pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.
Przynależność poszczególnych jachtów do klas (w razie wątpliwości) rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

Zawodnicy

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:
1. sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne;
2. sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału;
3. w poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała -możliwe są tylko zmiany załogi
(z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego;
4. sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach (zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie);
5. sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce, a gdy to nie rozstrzyga - kolejno:
o większa ilość zdobytych punktów;
o lepsze miejsce w MPJK;
o lepsze miejsce w DMPJK;
o losowanie.

PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

1. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
2. niniejszego Zawiadomienia o regatach;
3. Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
4. Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016” z późniejszymi komunikatami (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl);
5. Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych.

KALENDARZ REGAT


Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi znajduje się TUTAJ.

PUNKTACJA


Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

W x (101 + 1000 log10(N/P))
gdzie:
W – współczynnik regat;
N – ilość zawodników sklasyfikowanych w danych regatach;
P – miejsce zajęte w regatach.
Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2016 ustala się następujące wartości „W”:

• Regaty eliminacyjne – 1.0
• Regaty DMPJK – 1.1
• Regaty MPJK – 1.2

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zaliczają się wszystkie wynik eliminacji.

Limit jachtów w klasach konieczny do uznania wyników, regat eliminacyjnych w klasyfikacji PPJK, ustala się na cztery (4).

REGATY FINAŁOWE


Informacje ogólne

1. Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się we wrześniu 2016r.
2. Regulamin dokładna datę oraz miejsce rozegrania Finału Zarząd PPJK ogłosi do dnia 31 sierpnia 2016r.
3. Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
4. Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi Zarząd PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
5. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane, Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostaną przyznane zwycięzcy najliczniejszej
z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji).

Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad.

1. Do finału mogą wejść zawodnicy, którzy startowali minimum w 3 (trzech) regatach eliminacyjnych oraz spełniają warunki pkt. 2 do 5 rozdziału „Uczestnictwo”
2. Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce).
3. Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2016 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie (sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu)przez liczbę odpowiadającą ilości regat eliminacyjnych punktowanych w rankingu.
4. W wypadku „remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami, decyduje większa frekwencja, kolejno na: MMPJK, DMPJK, a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie.
5. W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale, prawo do startu przechodzi na innych zawodników, zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym, że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te.
6. W przypadku, gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.
Tagi: regaty, jachty kabinowe, PPJK
TYP: a3
0 0
Komentarze