TYP: a1

Coraz lepsza woda w europejskich kąpieliskach

piątek, 27 maja 2016
Redakcja/MF
Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport na temat stanu wody w 2015 roku w europejskich kąpieliskach. Sprawdzono próbki pobrane z ponad 21 tysięcy nadmorskich i śródlądowych kąpielisk w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Albanii. Badania wskazują na te miejsca, gdzie jakość wody powinna być dobra w 2016 roku.Ponad 96 proc. kąpielisk spełniło minimalne wymagania, natomiast ponad 84 proc. spełniło surowsze kryteria i otrzymało ocenę „doskonałe”. Wiele dużych obszarów turystycznych i miast, takich jak Blackpool, Kopenhaga i Monachium zaczyna inwestować w ulepszanie infrastruktury (np. systemów kanalizacyjnych), dzięki czemu woda jest czystsza w kąpieliskach w obszarach portowych, nad rzekami w obrębie miast i na pobliskich plażach.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: „Woda w europejskich kąpieliskach w 96 proc. spełnia minimalne normy jakości, a w 84 proc. ma doskonałą jakość. Jest to wynikiem 40 lat inwestycji w wodę i infrastrukturę ściekową. Jest to również doskonałym dowodem na to, że tak gospodarczo rozwinięty obszar jak nasz może utrzymywać równie wysokie normy ochrony środowiska.”

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA, powiedział: „Z naszej oceny wynika, że jakość wody w kąpieliskach bardzo się poprawiła w ostatnich latach. Coraz więcej kąpielisk nie tylko spełnia minimalne wymagania, ale osiągnęło również doskonały poziom czystości wody. W niektórych miastach mieszkańcy mogą nawet pływać w publicznych kąpieliskach portowych.”

Jakość wody od wielu lat stopniowo się poprawia. W 1991 r. 56 proc. kąpielisk osiągnęło najwyższe normy. Odsetek ten wzrósł do 87 proc. w 2015 r. w niemal 9 600 kąpieliskach monitorowanych co roku w tym okresie.

Podczas badania stwierdzono, m. in., że ponad 90 proc. kąpielisk w ośmiu państwach członkowskich miało doskonałą jakość wody w 2015 r.: Luksemburg (wszystkie 11 kąpielisk, których dotyczyło sprawozdanie), Cypr (99,1 proc. kąpielisk), Malta (97,7 proc.), Grecja (97,2 proc.), Chorwacja (94,2 proc.), Włochy (90,6 proc.), Niemcy (90,3 proc.) i Austria (90,2 proc.).

W całej Europie tylko 385 kąpielisk oceniono jako mające złą jakość wody w 2015 r. Odsetek kąpielisk o złej jakości wody zmniejszył się z 1,9 proc. w 2014 r. do 1,6 proc. w 2015 r.

Najwięcej kąpielisk, w których jakość wody oceniono jako niedostateczną, znajdowało się we Włoszech (95 kąpielisk, 1,7 proc.), Francji (95 kąpielisk, 2,8 proc.) i Hiszpanii (58 kąpielisk, 2,6 proc.).

W Polsce przebadano 197 kąpielisk. Znakomitą jakość wody stwierdzono w 120 polskich kąpieliskach, dobrą - w 43, dostateczną - w 16, a kiepską - w dwóch. W przypadku pozostałych 16 nie było możliwe ustalenie jakości wody - podaje na swojej stronie internetowej EEA.
Głównym źródłem zanieczyszczeń wody w kąpieliskach są ścieki miejskie i z gospodarstw rolnych. Poziom zanieczyszczeń rośnie podczas silnych opadów deszczu i powodzi, kiedy woda ze ścieków przedostaje się do rzek i mórz.

Sezon kąpielowy w 2015 roku był pierwszym, kiedy wszystkie kraje unijne monitorowały stan kąpielisk zgodnie ze zrewidowaną unijną dyrektywą (2006/7/EC). Według niej jakość wody może być - w zależności od poziomu wykrytych bakterii typu fekalnego - "znakomita", "dobra", "dostateczna" lub "kiepska".

Interaktywna mapa pokazująca poszczególne kąpieliska

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 17 June

Początek samotnej żeglugi Krzysztofa Baranowskiego w rejsie dookoła świata na s/y "Polonez" od Newport do Plymouth (25.05.1973 r.). Etap od Plymouth do Newport (17.07.1972 r.) był udziałem w Regatach Samotnych Żeglarzy, które Kapitan Krzysztof Baranowski
sobota, 17 czerwca 1972
Z Plymouth do Newport startują III regaty OSTAR z udziałem Krzysztofa Baranowskiego na s/y "Polonez", Teresy Remiszewskiej na s/y "Komodor" i Zbigniewa Puchalskiego na s/y "Miranda". Regaty wygrał Alain Colas na "Pen Duick IV".
sobota, 17 czerwca 1972