TYP: a1

„Dar Młodzieży” kością niezgody

wtorek, 25 października 2011
Kinga Rzucidło
Dar Młodzieży
STS Dar Młodzieży
Akademia Morska w Gdyni stara się o uznanie za właściciela „Daru Młodzieży”, żaglowca, który obecnie figuruje w rejestrze statków jako własność Skarbu Państwa. 22 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się piąta już rozprawa w tej sprawie.


„Dar Młodzieży”, trzymasztowa fregata, następczyni STS Lwów i Daru Pomorza została ukończona w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1982 roku. W rejestrze okrętowym, który stanowi swoistą księgę wieczystą statku, jako właściciela jednostki wpisano skarb państwa. Armatorem żaglowca została Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (w 2001 roku uczelnia otrzymała status akademii i nazwę Akademia Morska).

Pełnomocnik uczelni, mec. Roman Olszewski mówił, iż: „Zgodnie z ustawą uwłaszczeniową z 1992 roku, Dar Młodzieży mógł zostać wpisany do majątku obecnej Akademii Morskiej”.

W roku 2008 władze uczelni wystąpiły do Izby Morskiej z wnioskiem o zmianę zapisu w rejestrze Daru Młodzieży jako własności Akademii Morskiej. I choć Izba Morska do wniosku się przychyliła, Ministerstwo Infrastruktury zaskarżyło tę decyzję do Odwoławczej Izby Morskiej. Ta postanowienie niższej instancji uchyliła, jednocześnie pozostawiła uczelni możliwość dochodzenia swoich racji w drodze postępowania cywilnego.

Akademia Morska wniosła, by sąd uznał, że „Dar Młodzieży” jest jej własnością i twierdzi, że powinno tak się stać z mocy samego prawa. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że żaglowiec został wybudowany ze składek ogólnonarodowych, jest wizytówką Polski i dobrem ogólnospołecznym z tego względu nie powinien należeć do żadnego innego podmiotu, jak tylko do Skarbu Państwa.

STS „Dar Młodzieży”, polski żaglowiec szkolny do końca 2006 roku odbył 125 podróży szkoleniowych, zakotwiczył w 357 portach Europy, Australii, obu Ameryk i Azji, przepłynął ponad 388 tysięcy mil morskich. Przeszkolił 12 024 studentów uczelni morskich z Gdyni i Szczecina, średnich szkół morskich oraz zagranicznych uczelni morskich, m.in. Regional Maritime University w Akrze.

Czy 22 listopada zapadnie wyrok w tej sprawie? Tawerna Skipperów poinformuje o decyzji sądu.

Źródło:
http://tvp.info/
TYP: a3
0 0
Komentarze