Szkoła żeglarstwa 4winds - Przepisy żeglugowe Pomorza

czwartek, 11 września 2014
Szkoła żeglarstwa 4winds
Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na obszarze śródlądowych dróg wodnych Pomorza.

Żeglując lub uprawiając motorowodniactwo musimy przestrzegać pewnych reguł wynikających z ustaw i rozporządzeń regulujących kwestie zasad poruszania się po śródlądowych drogach wodnych, oznakowania statków, znaków nawigacyjnych. Ponadto podlegamy także przepisom miejscowym, ustalanym przez lokalną administrację, czyli Urzędy Żeglugi Śródlądowej. Jest ich w Polsce osiem coUrząd Żeglugi Śródlądowej Gdańsk sprawia, iż każdorazowo gdy wybieramy się na wodę musimy sprawdzić jakiemu UŻŚ dany akwen podlega i jakie przepisy lokalne na nim obowiązują. Dzisiaj zapoznamy się z najważniejszymi elementami zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych nadzorowanych przez tenże UŻŚ.

Wybrane przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na następujących odcinkach dróg śródlądowych:

1. rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy od km 813,5 do granicy morskich wód wewnętrznych,
2. rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w Przegalinie do granicy morskich wód wewnętrznych,
3. rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
4. rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego,
5. Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat,
6. systemat Kanału Elbląskiego, jezior Pojezierza Iławskiego i jeziora Drużno obejmującego:
    a. Jeziora: Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Bartężek, Ilińsk, Drwęckie, Puzy, Szeląg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi, b. Kanał Elbląski od jeziora Drużno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki,
    c. Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek,
    d. szlak żeglowny jeziora Drużno.

  1. Na drogach wodnych, gdzie znaki żeglugowe nie stanowią inaczej, szlak żeglowny przebiega całą szerokością koryta drogi wodnej, jednak wszystkie statki, zestawy pchane i zestawy holownicze powinny zachować bezpieczne odległości od budowli wodnych oraz innych przeszkód i miejsc niebezpiecznych.
  2. Statki, które napotkają na drodze wodnej statek, który pokazuje sztywną flagę oznaczającą literę „A” Międzynarodowego Kodu Sygnałowego, powinny zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość do minimalnej prędkości sterownej i ominąć go w bezpiecznej odległości nie mniejszej niż 25 m.
Nurek
  1. Statki wychodzące z kanałów śluzowych mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do kanałów.

Wychodzące ze śluzy

  1. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do portu.
  2. Prędkość statków i zestawów powinna być bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych i atmosferycznych, w szczególności nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków, uczestników imprez na wodzie i osób kąpiących się. Prędkość statków na podanych niżej żeglownych odcinkach śródlądowych dróg wodnych - jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej - nie może przekraczać:
rzeka Wisła od ujścia rzeki Wdy km 813,5 do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi km 941,3 (ujście do zatoki) - nie ogranicza się prędkości statków; Brak ograniczenia
rzeka Martwa Wisła od km 0,00 do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi km 11,5 - nie ogranicza się prędkości statków; Brak ograniczenia
rzeka Nogat od km 0,00 do ujścia do Zalewu Wiślanego:
  • dla jednostek załadowanych - 10 km/godz.,
  • dla jednostek pustych - 12 km/godz.;
 10-12
rzeka Szkarpawa od km 0,00 do ujścia do Zalewu Wiślanego:
  • dla jednostek załadowanych - 10 km/godz.,
  • dla jednostek pustych - 12 km/godz.;
10-12
kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Elbląg do rzeki Nogat:
  • dla jednostek załadowanych - 8 km/godz.,
  • dla jednostek pustych - 10 km/godz.;
 8-10
 wszystkie kanały Systematu Warmińskiego i Kanału Elbląskiego 6 - km/godz.; 6
 jezioro Drużno - 15 km/godz.;
pozostałe jeziora Systematu Kanału Elbląskiego i Systematu Warmińskiego oraz na otwartych jeziorach: Wdzydze, Łebsko, Charzykowskie, Żarnowieckie nie ogranicza się prędkości statków pasażerskich, pozostałe statki 15km/godz. 15
  1. Zamknięcie żeglugi na danym odcinku drogi wodnej lub na całej drodze wodnej (zjawisko wystąpienia zalodzenia, niski lub wysoki stan wody, wypadek żeglugowy i tym podobne) ogłasza administracja drogi wodnej w formie komunikatów.
  2. Ruch statków nieuprawnionych do pływania w strefie zamkniętego szlaku żeglownego jest zabroniony.
  3. Za statki używane do uprawiania sportu lub rekreacji uważa się łodzie motorowe, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z żaglem i skutery wodne. Statkom tym żegluga dozwolona jest: 
  • w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca,
  • na wodach wolnych od lodu,
  • przy sile wiatru do 5,4 m/sek. (6 w skali Beauforta),
  • przy dobrej widzialności.
  1. Statki i zestawy, które znajdują się po zapadnięciu zmroku w ruchu na szlaku żeglownym, gdzie nie jest dozwolona żegluga nocna, zobowiązane są dopłynąć do najbliższego bezpiecznego miejsca postoju i zatrzymać się tam na postój nocny.
  2. Uprawianie żeglugi na skuterach wodnych nie może stwarzać niebezpieczeństwa użytkownikom dróg wodnych oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu osób kąpiących się.
  3. Zabrania się cumowania jednostek do dalb i prowadnic kierunkowych do śluzy.
  4. Śluzowanie odbywa się w godzinach ustalonych przez administrację drogi wodnej, ogłoszonych komunikatem o otwarciu żeglugi.
  5. Statki z napędem mechanicznym, pogłębiarki, śluzy, pochylnie i inspektoraty nadzoru wodnego powinny posiadać sprawne radiotelefony dla łączności radiotelefonicznej: 
  • kanał 08 (częstotliwość 156,400 MHz) przeznaczony do łączności w relacji statek – statek dla celów bezpiecznej nawigacji pomiędzy statkami w ruchu i na postoju,
  • kanał 09 (częstotliwość 156,450 MHz) przeznaczony do łączności w relacji statek-ląd dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych przez administrację drogi wodnej oraz nadzoru ruchu i postoju jednostek.
  1. Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz przepisów prawa miejscowego dla danej drogi wodnej dotyczy wszystkich statków z wyjątkiem statków: bez załogi, scalonych materiałów pływających, statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.
W następnym artykule przedstawimy wybrane elementy kolejnych lokalnych przepisów żeglugi śródlądowej.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
szkoła żeglarstwa 4WINDS
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 July

W wieku 73 lat umiera Kazimierz Jurkiewicz, wieloletni kapitan "Daru Pomorza".
sobota, 20 lipca 1985
Do eksploatacji wszedł jacht "Stomil" typu Draco zbudowany w szczecińskiej stoczni jachtowej. Przez 26 lat był użytkowany przez AKŻ w Łodzi; po wypadku w Świnoujściu przez 10 lat stał w hangarze.
środa, 20 lipca 1977
Rozpoczęła się w Gdyni Operacja Żagiel 1974 r. po raz pierwszy organizowana w Polsce.
sobota, 20 lipca 1974
Po udziale w regatach samotnych żeglarzy Davis Lewis wraz z żoną i dwójką małych dzieci wyruszył w rejs dookoła świata na katamaranie "Rehu Moana"; pierwszy etap rejsu prowadził z Newport, przez Cieśninę Magellana do Auckland w Nowej Zelandii, a powrotny
poniedziałek, 20 lipca 1964
Podpisanie umowy między władzami polskimi i konsorcjum francusko-polskim o budowie Basenu Żeglarskiego w Gdyni.
piątek, 20 lipca 1934
Urodził się Paweł Edmund Strzelecki, geolog i geograf, badacz Ameryki Północnej, później prowadził badania na Hawajach, Nowej Zelandii i Australii. Powrócił do Anglii w 1843 r., a dwa lata później wydał swoje główne dzieło - monografię Nowej Południowej W
czwartek, 20 lipca 1797
"Dar Pomorza" wychodzi w pierwszy powojenny rejs szkolny - do Marsylii; komendantem statku był Stefan Gorazdowski.
sobota, 20 lipca 1946
Startuje I edycja regat Kieler Woche.
czwartek, 20 lipca 1882