Szkoła żeglarstwa 4winds - Locja śródlądowa (6)

środa, 9 lipca 2014
Szkoła żeglarstwa 4winds
Kolejną grupą znaków regulacji ruchu obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych są znaki nakazu.

 Nakaz ruchu w kierunku wyznaczonym przez strzałkę Nakaz ruchu w kierunku wyznaczonym przez strzałkę 
 Nakaz ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty Nakaz ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
 Nakaz ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty Nakaz ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
 Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży po lewej burcie statku Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży po lewej burcie statku
 Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży po prawej burcie statku Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży po prawej burcie statku
 Nakaz przechodzenia na stronę szlaku żeglownego, która znajduje się z lewej burty statku Nakaz przechodzenia na stronę szlaku żeglownego, która znajduje się z lewej burty statku
 Nakaz przechodzenia na stronę szlaku żeglownego, która znajduje się z prawej burty statku. Nakaz przechodzenia na stronę szlaku żeglownego, która znajduje się z prawej burty statku
 Nakaz zatrzymania się Nakaz zatrzymania się w warunkach określonych przepisami
 Nakaz nie przekraczania prędkości podanej na tablicy w [km/h] Nakaz nie przekraczania prędkości podanej na tablicy w [km/h]
 Nakaz nadania sygnału dźwiękowego Nakaz nadania sygnału dźwiękowego
 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności Nakaz zachowania szczególnej ostrożności
 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności podczas wpływania na główną drogę wodną Nakaz zachowania szczególnej ostrożności podczas wpływania na główną drogę wodną
 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania przez główną drogę wodną Nakaz zachowania szczególnej ostrożności podczas przepływania przez główną drogę wodną
Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego. Na znaku tym może też być umieszczona informacja na jakim kanale nasłuch taki powinien być prowadzony.
 Ograniczenie głębokości   Ograniczenie głębokości (przy najniższym stanie wody). Na znaku tym może też być umieszczona informacja jaka to głębokość.
 
 
Ograniczenie prześwitu nad powierzchnią wody (przy najwyższym stanie wody). Na znaku tym może też być umieszczona informacja jaka to wysokość.
 Ograniczenie szerokości przejścia lub szlaku żeglugowego  Ograniczenie szerokości przejścia lub szlaku żeglugowego Ograniczenie szerokości przejścia lub szlaku żeglugowego
Ograniczenie odległości przepływu statku od brzegu Ograniczenie odległości przepływu statku od brzegu
Ograniczenie żeglugi Ograniczenie żeglugi. Należy bezzwłocznie się z nim zapoznać. Informacje o nim mogą być podane na białym polu znaku lub na tabliczce pod nim.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 30 November

Kpt. Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Kpt. Mazurek została dowódcą ORP Lublin.
środa, 30 listopada 2016
Zmarł Juliusz Sieradzki (ur. 1912 r.), już w latach trzydziestych projektant małych jachtów mieczowych z ożaglowaniem 5, 10, 12 m2, na których wygrywał niemal wszystkie regaty. M. in. zaprojektował popularną Omegę.
wtorek, 30 listopada 1999