TYP: a1

ORP Mewa dla Marynarki Wojennej RP

czwartek, 22 grudnia 2022
Informacja prasowa/Remontowa Shipbuilding S.A.

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w środę, 21 bm. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy trzeciego z serii, nowoczesnego niszczyciela min - okrętu ORP Mewa dla Marynarki Wojennej RP.


Okręt zbudowany został przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: lider – Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding S.A. oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) S.A. i PGZ Stocznia Wojenna.
Podobnie, jak jego poprzednik ORP Albatros, na którym w listopadzie br. podniesiono biało-czerwoną banderę, Mewa będzie służyć do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Budowę Mewy (numer burtowy 603), rozpoczęto w czerwcu 2019 r., a w październiku miała miejsce uroczystość położenia stępki. Uroczystość chrztu i wodowania miała miejsce 17 grudnia 2020 r., rok później rozpoczęły się próby morskie. Próby zdawczo-odbiorcze  zakończyły się 8 grudnia 2022 r. Przekazanie Mewy do Marynarki Wojennej RP w dniu 21 grudnia stanowi przedostatni krok na drodze wprowadzenia jednostki do służby. Podniesienie bandery na okręcie powinno nastąpić w I kwartale 2023 r. 
ORP Mewa trafi do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Tagi: ORP Mewa, Marynarka wojenna RP
TYP: a3
0 0
Komentarze