TYP: a1

Unia oceni, czy możliwy jest przekop Mierzei Wiślanej

poniedziałek, 18 stycznia 2016
Z mediów
Polska przygotowuje dla Unii Europejskiej informacje dotyczące siedlisk przyrodniczych na obszarze chronionego ekosystemu Mierzei Wiślanej. Informacje te mogą mieć wpływ na planowany przez rząd przekop Mierzei.

Komisja europejska nie sprzeciwia się budowie drogi wodnej pomiędzy Zalewem Wiślanym i Zatoką Gdańską. Ale, ponieważ projekt ten, w tym kanał przez Mierzeję Wiślaną, może mieć negatywny wpływ na siedliska priorytetowe, zwróciła się jeszcze w grudniu do polskich władz o dostarczenie kluczowych danych i informacji, które pomogą ocenić jego wpływ na ekosystem.


21 i 22 stycznia w Warszawie unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy środowiska i gospodarkę morską Karmenu Vella będzie rozmawiał m. in. w tej sprawie z ministrem środowiska Janem Szyszko, ministrem gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem, a także przedstawicielami sektora rybackiego oraz organizacjami ekologicznymi. Odpowiednie dokumenty w sprawie siedlisk przyrodniczych na terenie planowanej budowy mają być przekazane przed wizytą Karmenu Vella.

Urzędnicy Komisji podkreślają, że dyrektywa siedliskowa jako taka nie zabrania prowadzenia inwestycji w obrębie obszarów Natura 2000. Przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na te obszary, muszą jednak przejść ocenę skutków dla danego terenu.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 April

Bruno Peyron na "Commodore Explorer" zakończył w Breście rejs dookoła świata z wynikiem 79 dni.
wtorek, 20 kwietnia 1993
Na rynku wydawczniczym ukazał się pierwszym numer magazynu "Yachting World".
piątek, 20 kwietnia 1894