TYP: a1

Modernizacja zbiornika w Przeczycach

czwartek, 31 marca 2016
Redakcja/MF
Zbiornik w Przeczycach (woj. śląskie) po 53 latach zostanie zmodernizowany. Planowane prace będą wymagały obniżenia poziomu wody, powodując w sezonie letnim utrudnienia dla turystów i wodniaków.


Fot. RZGW w Gliwicach


Zbiornik retencyjny w Przeczycach zabezpiecza przed powodziami tereny położone w dolinie rzeki Przemszy i magazynuje wodę na wypadek jej niedoborów w czasie suszy. Korzystają z niego wędkarze, wodniacy i turyści. Administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zbiornik oddano do użytku w 1963 r. i od tego czasu przechodził jedynie niezbędne prace remontowo-konserwacyjne.

Powierzchnia zbiornika to ok. 5 km2, pojemność prawie 21 mln m3, co zapewnia rezerwę powodziową 10 mln m3. Zużyte przez lata eksploatacji elementy zbiornika uniemożliwiają jego pełne wykorzystanie - będzie to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”.

Pierwszą część projektu, polegającą m.in. na budowie kurtyny drenażowej, zrealizowano w latach 2014 – 2015. Druga część rozpocznie się w kwietniu tego roku i potrwa do wiosny 2017 r. Wyremontowane zostaną m.in. ekran zapory, upusty denne, budynek wieży spustów, przelew powierzchniowy oraz inne elementy zbiornika. Przeprowadzenie zostaną także szeroko zakrojone prace w obrębie zapory rezerwuaru. Konieczne jest m.in. ponowne wyprofilowanie płyt odwodnych zbiornika oraz remont spustów dennych. By umożliwić wykonanie prac konieczne jest obniżenie poziomu wody w zbiorniku o 1,3 m (do rzędnej 285,7 m n.p.m.). Poziom ten będzie utrzymywany do zakończenia głównych prac modernizacyjnych, czyli marca 2017 r. Niedogodności będą z całą pewnością odczuwalne w sezonie letnim.

Koszt realizacji II części zadania to ponad 15,6 mln zł. Całość robót, realizowanych w ramach projektu została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Tagi: Przeczyce, zbiornik, modernizacja
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 11 December

W wieku 86 lat na Florydzie umiera projektant "Optimista" Clark Mills.
wtorek, 11 grudnia 2001
Powrócił do kraju "Zawisza Czarny" po chyba najdłuższym rejsie w jego historii; w czasie wyprawy statek dwukrotnie okrążył Przylądek Horn, zawinął do ponad 500 portów, przebył ponad 89,5 tysiąca Mm.
sobota, 11 grudnia 1999
Nastąpił start trzech szkunerów do regat przez Atlantyk na trasie Nowy York - wyspa Wight; regaty wygrał James Gordon Bennet.
środa, 11 grudnia 1867