TYP: a1

Zmarł Tadeusz Borysewicz - oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP "Jaskółka" walczący w obronie Helu, po wojnie - brał udział w odbudowie basenu jachtowego w Gdyni, ratowaniu sprzętu żeglarskiego, organizacji jacht klubu. Współorganizator i redaktor czaso

wtorek, 30 listopada 1999
Zmarł Tadeusz Borysewicz - oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP "Jaskółka" walczący w obronie Helu, po wojnie - brał udział w odbudowie basenu jachtowego w Gdyni, ratowaniu sprzętu żeglarskiego, organizacji jacht klubu. Współorganizator i redaktor czasopisma "Budownictwo Okrętowe", pisarz i tłumacz literatury francuskiej i angielskiej. Współpracownik m.in. "Wydawnictwa Morskiego", "Iskier".
TYP: a3
0 0
Komentarze