TYP: a1

XIV REGATY UNITY LINE

wtorek, 27 maja 2014
Informacja prasowa
W dniach 6-9 sierpnia w Dziwnowie odbędą się XIV REGATY UNITY LINE.


fot. Tomasz Turczyński


1. Organizator
Organizatorem regat jest Klub Żeglarzy Samotników, Unity Line Sp. z o.o., Szczecin, Plac Rodła 8 oraz firma Regaty Stelmarczyk, 70-781 Szczecin, ul. Brązowa 14/9.

2. Przepisy
Regaty przeprowadzone będą zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2013-2016.

3. Uczestnictwo
W regatach uczestniczyć mogą jachty posiadające świadectwo pomiarowe KWR lub ORC oraz nieposiadające świadectw pomiarowych.

4. Grupy jachtów
Jachty zostaną pogrupowane według następujących kryteriów:
- grupa I – jachty o współczynniku KWR >= 1,23
- grupa II – jachty o współczynniku 1,23< KWR
- grupa III – jachty z pomiarem ORC
- grupa IV – jachty klasyfikowane wg formuły NHC

Zostanie sporządzona generalna klasyfikacja wszystkich jachtów uczestniczących w regatach według przelicznika NHC. Grupa zostanie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej pięć jachtów. Jacht zgłaszający się do regat powinien posiadać wyposażenie i ubezpieczenie wymagane w regatach morskich, stosownie do akwenu rozgrywanych regat.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia do wszystkich wyścigów regat na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.regatyunityline.strefa.pl prosimy składać lub przesyłać do dnia 05.08.2014 na adres formy Regaty Stelmarczyk podany w pkt. 1 lub mailem na adres piotr.stelmarczyk@gmail.com

Zgłoszenia będą przyjmowane także w Dziwnowie w dniu 06.08.2014 r. wieczorem.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
· Kopię polisy ubezpieczenia ważnej w Regatach Unity Line,
· Dowód wpłaty wpisowego,
· Kopię Świadectwa Pomiarowego.

Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu plus 40 złotych od każdego członka załogi. Podwyższenie kwoty od każdego człanka załogi do 40 zł wynika z kosztu zakupu koszulek XIV Regat Unity Line.

Żeglarze samotni – wpisowe 50 zł. Wpłacać je należy przelewem na rachunek bankowy Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK 8 Oddział w Szczecinie nr 38 1090 1492 0000 0001 2342 3453 lub w biurze regat w Porcie Jachtowym w Dziwnowie w dniu 06.08.2014 r.

6. Program regat
06.08.2014 środa godz. 20.00 – odprawa kapitanów Port Jachtowy w Dziwnowie
07.08.2014 czwartek godz. 10.00 – start do wyścigu krótkiego Dziwnów – kierunek Międzyzdroje- Dziwnów
07.08.2014 czwartek godz. 13.00 – start do wyścigu krótkiego Dziwnów – kierunek Międzyzdroje- Dziwnów
08.08.2014 piątek godz. 10.00 – start do wyścigu długiego Dziwnów – kierunek Rewal - Dziwnów
09.08.2014 sobota godz. 10.00 - start do wyścigu na redzie Dziwnowa
09.08.2014 sobota godz. 18.00 - zakończenie regat, rozdanie nagród, teren Portu Jachtowego w Dziwnowie.

Trasy wyścigów opisane zostaną szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.
Postoje w Porcie Jachtowym w Dziwnowie w dniach 06-10.08.2014 r. regat są bezpłatne.
Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów.
Regaty uzna się za rozegrane gdy odbędzie się przynajmniej jeden wyścig.

7. Instrukcja Żeglugi
Dostępna będzie na stronie www.regatyunityline.strefa.pl od 01.08.2014 r. oraz w dniu 06.08.2014 r. w Porcie Jachtowym w Dziwnowie.

8. Punktacja
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z przepisem A4 PRŻ. W grupach jachtów z pomiarem KWR oraz ORC kolejność na mecie ustalona będzie po przeliczeniu czasu przebycia trasy. Jacht posiadający świadectwo pomiarowe ORC i KWR może być klasyfikowany w obu punktacjach pod warunkiem wpłacenia wpisowego do każdej grupy oddzielnie.

9. Nagrody
I miejsce - Puchar Regat Unity Line, Nagroda Unity Line
- Dyplom

II miejsce - Upominek Unity Line
- Dyplom

III miejsce – Upominek Unity Line
- Dyplom

Wszystkie jachty dostana pamiątkowe certyfikaty.

Inne nagrody przyznane przez Organizatora i Współorganizatorów podane zostaną w formie komunikatu.

Więcej informacji na stronie www.regatyunityline.strefa.pl

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 3 March

Barbara Królikowska odbiera nagrodę Rejs Roku za rejs dookoła świata na s/y "Karolka".
piątek, 3 marca 2006
Wokółziemskie regaty The Race zakończył "Club Med.", 110. stopowy katamaran dowodzony przez Granta Daltona i Franka Profitta zwyciężając w stawce 6 jachtów.
sobota, 3 marca 2001
Jerzy Wąsowicz na s/y "Antica": mija ze wschodu na zachód Przylądek Horn w rejsie do Ameryki Południowej.
środa, 3 marca 1999
Opłynięcie Hornu przez s/y "Wojewoda Koszaliński" prowadzonego przez Ryszarda Wabika.
środa, 3 marca 1982