TYP: a1

Edukacja morska dla studentów

czwartek, 24 marca 2016
Stowarzyszenie Czerwonej Róży oraz Samorząd Studentów, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Rada Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich w Trójmieście ogłosili II edycję ogólnopolskiego konkursu „Wychowanie Morskie Studentów”.


O idei konkursu organizatorzy piszą : „współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach eksploatacji. Konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej nie budzi wątpliwości u osób znających paradygmaty współczesnego rozwoju świata. Rozwój tej gospodarki musi być jednak związany z tworzeniem klimatu obywatelskiego zaangażowania. Innymi słowy, rozwój gospodarki morskiej będzie hamowany, jeżeli nie będzie realizowany szeroki program wychowania morskiego społeczeństwa. Poprzez wychowanie morskie rozumiemy tu zespół działań kształtujących pozytywny i emocjonalny stosunek społeczeństwa do morza oraz kultury morskiej, jak też przekazujących społeczeństwu informacje o wyzwaniach, szansach oraz problemach gospodarki morskiej.”

Konkurs adresowany jest do szkół wyższych, studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, klubów uczelnianych i środowiskowych, stowarzyszeń absolwenckich oraz osób indywidualnych, studentów, pracowników i absolwentów szkół wyższych. Nagrodą główną za najlepsze przedsięwzięcie jest statuetka „Czerwonej Róży Wiatrów” oraz nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza, przygotowanie prezentacji, załączenie rekomendacji szkoły wyższej i wysłanie tych dokumentów w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursu są dostępne TUTAJ

Tagi: konkurs, morze, edukacja, gospodarka morska, Stowarzyszenie Czerwonej Róży
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 19 April

W Warszawie odbywa się prezentacja projektu udziału Jarosława Kaczorowskiego w regatach mini Transat.
środa, 19 kwietnia 2006
Henry de Voogt otrzymuje paszport na rejs z Vlissingen do Londynu "w małej, samotnej łodzi, zupełnie samodzielnie, jedynie z pomocą Opatrzności Bożej".
czwartek, 19 kwietnia 1601