TYP: a1

PZU wypłaci odszkodowanie "Fryderykowi Chopinowi"

piątek, 18 lutego 2011
Arkadiusz Maciejowski
ChopinTo koniec ciągnącego się od czterech miesięcy sporu między Wyższą Szkołą Prawa i Administracji - armatorem „Fryderyka Chopina” - a ubezpieczycielem żaglowca. W związku z ujawnieniem nowych okoliczności związanych z wypadkiem "STS Fryderyk Chopin" ubezpieczyciel PZU postanowił wypłacić jednak odszkodowanie. Informację tę PZU SA oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji przekazały podczas wspólnej konferencji prasowej.

„Decyzję o wypłacie odszkodowania podjęliśmy po analizie nowych informacji, uzyskanych przez PZU ze źródeł zewnętrznych oraz przekazanych nam przez armatora. Zebrane informacje nie przesądzają w sposób bezwzględny o odpowiedzialności PZU za tę szkodę, jednak poszerzają naszą wiedzę o okolicznościach wypadku. Wątpliwości na tle odpowiedzialności ubezpieczeniowej PZU za tę szkodę postanowiliśmy rozstrzygnąć na korzyść ubezpieczonego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w praktyce likwidacji szkód ubezpieczeniowych” – powiedział Tomasz Tarkowski, dyrektor Grupy PZU ds. likwidacji szkód i świadczeń.

PZU od początku sprawy deklarował, iż decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania nie kończy procesu likwidacji szkody, a analiza i badanie sprawy będą trwały. PZU zapowiadał również, że pojawienie się nowych faktów może spowodować zmianę pierwotnie podjętej decyzji.

„Cieszę się, że sprawa odszkodowania za zniszczone maszty Chopina zakończyła się pomyślnie. Odwołaliśmy się od pierwszej, odmownej decyzji prezentując nowe informacje i dowody w postaci ekspertyz morskich, które w powiązaniu z materiałami uzyskanymi przez PZU dały podstawę do zmiany pierwotnej decyzji.” – powiedział Dariusz Czajka, kanclerz EWSPiA, która jest armatorem żaglowca. – „Przyznaję, że pierwotna decyzja ubezpieczyciela wywołała wiele emocji. Ostatecznie sprawa rozstrzygnęła się dla nas pomyślnie, a ubezpieczyciel dotrzymał słowa, że nowe okoliczności zdarzenia mogą przyczynić się do zmiany decyzji. PZU skonkretyzował przesłanki swojej odpowiedzialności, dlatego też postanowiliśmy, że w dalszym ciągu będziemy ubezpieczać żaglowiec w PZU.” – dodał Dariusz Czajka.

Przypomnijmy, że do wypadku żaglowca doszło 29 października 2010 roku. STS Fryderyk Chopin pły­nął w rejsie Szko­ły pod Żag­la­mi. Uszkodzeniu uległy maszty jednostki. Na pokła­dzie znaj­dowało się wówczas 47 osób, w tym 36 ucz­niów gimna­zjum. 1 listopada żaglowiec został zacumowany w zatoce Falmouth, a szkolna załoga rejsu przewieziona na ląd. W tym samym dniu rzeczoznawca PZU rozpoczął badanie jednostki. 7 listopada STS Fryde­ryk Chopin wpły­nął do suche­go doku stocz­ni Pen­dennis Ship Yard Ltd. w Falmouth. 7 grudnia STS Fryde­ryk Chopin został zatrzy­ma­ny w ra­mach porę­cze­nia mająt­ko­we­go dla właś­ci­cie­li kutra Nova Spero, któ­ry doho­lo­wa­ł uszko­dzo­ny bryg do wybrze­ży brytyj­skich.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 5 August

Z Międzyzdrojów startuje I edycja regat Catamaran Amber Cup
sobota, 5 sierpnia 2000
Wojciech Biały, Jerzy Tarasiewicz, Ewa Chudyk i Ewa Mykita na statkowej szalupie "Rozumek" w Rijece rozpoczęli rejs z zamiarem opłynięcia Ziemi. Ze zmieniającą się załogą "Rozumek" odbył rejs na trasie Baleary, Giblartar, Casablancę, Las Palmas, Dakar, Mo
sobota, 5 sierpnia 1967
Zakończyła się 16. edycja Pucharu Ameryki; w finale regat amerykański "Ranger" pokonał brytyjskiego "Endeavoura II"
czwartek, 5 sierpnia 1937
Na "Sea Serpent" zakończył rejs z Bostonu do Coverack (Lizard) J.W.Lawlor
środa, 5 sierpnia 1891