Kalendarium: 15 October

Odbyło się pierwsze po wojnie walne zebranie Akademickiego Związku Morskiego, na którym pierwszym prezesem oddziału w Krakowie wybrano Kazimierza Dworzańskiego.
poniedziałek, 15 października 1945