TYP: a1

"Voditelj Brodice" Piotr Lewandowski

środa, 19 października 2011
MZ

Mam przed sobą niewielką książeczkę pod tytułem „Voditelj Brodice. Podręcznik żeglowania po Adriatyku". To już kolejna publikacja firmowana przez Piotra Lewandowskiego – autora, jak i przez prowadzoną przez niego „Szkołę Żeglarstwa Morka”. 


Cóż to jest ów „Voditelj Brodice”? Otóż jest to patent wydawany przez chorwackie władze, a uprawniający do prowadzenia jachtów zarówno żaglowych jak i motorowych. Patent ten o tyle jest wygodny, że posiadacz takowego nie potrzebuje już w Chorwacji żadnych dodatkowych potwierdzeń swoich umiejętności, a przecież czasem się zdarza, że armator żąda przy przekazywaniu jachtu licencji radiooperatora. Książka Piotra Lewandowskiego wszystkim tym, którzy chcieliby takie uprawnienia zdobyć i swobodnie w Chorwacji żeglować to zadanie ułatwi. Zawiera bowiem wszystkie potrzebne informacje do tego potrzebne. Ba! Uważam, że jest to książeczka przydatna nie tylko do tego by do, nawiasem mówiąc, stosunkowo łatwego egzaminu przystąpić i go zdać, ale także stanowiąca dobrą pomoc przy planowaniu rejsu w Chorwacji. Poświadczam to, będąc Voditeljem Brodice i często w Chorwacji żeglując. Dodatkowym atutem jest dołączona do książki płyta CD zawierająca materiał w stosunku do książki rozszerzony. Polecamy.


Piotr Lewandowski „Voditelj Brodice – podręcznik żeglowania po Adriatyku”

Wydanie II, Kalisz 2008

Wydawca: Morka – Piotr Lewandowski

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 8 May

Odszedł na wieczną wachtę niezwykle zasłużony instruktor ZHP hm. Jan Sauer, bosman, oficer a od 1972 kapitan żaglowca s/y Zawisza Czarny
piątek, 8 maja 2020
W Cannes zwodowano katamaran "Club Med", który następnie pod dowództwem Granta Daltona wygrał regaty The Races.
poniedziałek, 8 maja 2000
Giovanni Soldini na "Fila" wygrywa 4 edycję regat Around Alone jako pierwszy nie Francuz.
piątek, 8 maja 1998