Ubezpieczenia dla skippera

poniedziałek, 30 czerwca 2014
YACHT-POOL Polska | artykuł sponsorowany
Ten, kto jako skipper jednostki pływającej bierze na siebie odpowiedzialność za jednostkę i ludzi na pokładzie, ten jest skonfrontowany z całą masą prawnych problemów. Ich naruszenie prowadzi do konsekwencji prawnych. Prezentujemy cykl artykułów dotyczących ubezpieczeń, przygotowany przez zespół YACHT-POOL Polska.Dlaczego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera?

Zasadniczo skipper odpowiada za szkody, które powstały z jego winy, całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem – w sposób nie ograniczony. W umowie czarteru zawarte jest zwykle, iż wyczarterowany statek posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ale z reguły nie wiecie na jaką kwotę. W Hiszpanii sumy pokrycia wynoszą zwyczajowo od EUR 50.000. Statki, które ubezpieczone są przez Lloyds London (w Grecji i Turcji jest to bardzo powszechne) są ubezpieczone niekiedy tylko od wysokości wartości statku (wartość środka trwałego w momencie wyceny). W zależności od rodzaju statku można mówić ewentualnie o kwocie od EUR 25.000 lub EUR 50.000 lub o wartości środka trwałego w momencie wyceny. Ta wartość jest zawsze zbyt niska, ponieważ wasza odpowiedzialność jest nieograniczona! Nasze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera pokrywa to ryzyko do EUR 10 mln! Roszczenia z tytułu odpowiedzialności członków załogi w stosunku do was są w praktyce nieubezpieczone. Również wtedy nie, gdy statki ubezpieczone są zgodnie ze zwyczajowymi w Niemczech "Ogólnymi warunkami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej". W przypadku gdy przewoźnik nie zapłacił w terminie swojej składki ubezpieczeniowej (co często się zdarza), nie macie jako skipper żadnego pokrycia.

Za szkody materialne, które spowodujecie sami na statku (także szkody całkowite) odpowiadacie osobiście w sposób nieograniczony, jeśli wasze działanie uznane zostanie jako "rażące zaniedbanie". Myślicie czasami "Nie dopuszczam się rażącego zaniedbania"! Lecz to, co jest rażącym zaniedbaniem, jest pojęciem bardzo ogólnym i będzie np. rozstrzygane przez sąd grecki, turecki, chorwacki lub tam, gdzie zdarzył się wypadek. To jest wasze ryzyko! Wasze osobiste ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie płaci za te wszystkie ryzyka! Ten problem (przy podziale premii na 4 osoby) można rozwiązać dzięki naszemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej skippera, prawie za cenę mandatu za złe parkowanie.

Dlaczego ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Pomyślicie może "Mam przecież ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków". To specjalne ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków wprowadziliśmy z następującego powodu: Różni ubezpieczyciele od następstw nieszczęśliwych wypadków wykluczają wypadki związane z dziedzinami sportu, które "mogą wyrządzić szkodę osobom trzecim" (tendencja wzrastająca). Wszelkie ubezpieczenia pokrywają koszty ratownicze (uratowanie osób ze statku) tylko do kilu tysięcy euro. W przypadku, gdy rzeczywiście nie doszło do wypadku osoby, nie otrzymacie nic.

Jako skipper nie możecie być pewni, iż wszyscy członkowie załogi rzeczywiście posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gdy dojdzie do wypadku może dojść do sporu prawnego pomiędzy wami a poszkodowanym członkiem załogi, w trakcie którego zostanie ustalone, czy jako skipper zawiniliście (a w związku z tym ponosicie odpowiedzialność) czy nie. Możecie sobie pomyśleć "Członkowie załogi nic mi nie zrobią, są moimi starymi przyjaciółmi". Rzeczywistość jest taka, iż jeśli ewentualny ubezpieczyciel od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczyciel na wypadek choroby, ubezpieczyciel emerytalny lub inny będzie musiał zapłacić za koszty związane z wypadkiem, to może w stosunku do skippera wystosować roszczenie zwrotne, jeśli zostanie mu udowodnione zawinione działanie. Dzięki ubezpieczeniu skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków można uniknąć tego ryzyka. Dział ds. ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków musiałby w takiej sytuacji spierać się o to z działem ds. ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, do czego nie dojdzie z powodu bezsensowności powyższego.

Co jest jeszcze bardzo ważne! Ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków przejmuje koszty ratownicze do EUR 60.000. Również wtedy, gdy nie dojdzie do wypadku, a tylko znajdziecie się w niebezpieczeństwie i będziecie musieli przywołać pomoc. Za użycie helikoptera ratowniczego żąda się w krajach basenu Morza Śródziemnego ok. EUR 15.000 za godzinę! Ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków można zawrzeć alternatywnie dla skippera i całej załogi lub tylko dla samego skippera. W zależności od waszego wyboru suma ubezpieczenia będzie podzielona w przypadku szkody wśród wszystkich członków załogi lub będzie przysługiwała tylko skipperowi. Jeśli wybierzecie opcję "dla skippera i załogi" to wszyscy członkowie załogi znajdujący się na pokładzie są automatycznie współubezpieczeni (nie ma potrzeby sporządzania imiennej list członków załogi).

YACHT-POOL Polska
www.yacht-pool.pl


TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 1 March

W Wellington urodził się Russel Coutts; był sternikiem w "Team New Zealand". W ich barwach obronił Puchar dla Nowej Zelandii.
czwartek, 1 marca 1962
W rejsie z Australii do Europy ginie bez wieści bark "Admirał Karpfanger" ex "L'anenir".
wtorek, 1 marca 1938
W okołoziemskim rejsie "Dar Pomorza" pod Kapitanem Konstantym Maciejewiczem opływa Przylądek Horn; było to pierwsze przejscie przylądka pod polską banderą.
poniedziałek, 1 marca 1937
Urodził się Kpt. Andrzej Urbańczyk, żeglarz, pisarz, kompozytor piosenek żeglarskich, aforysta, poeta, swego czasu kolarz, judoka, wojujący pacyfista, obrońca zwierząt, najczęściej nagradzany kapitan Rejsu Roku, organizator i dowódca pierwszej powojennej
niedziela, 1 marca 1936
"Dar Pomorza" jako pierwszy polski statek zawija do Japonii.
piątek, 1 marca 1935
Konstanty Maciejewicz rozpoczyna pracę w PSM w Tczewie.
środa, 1 marca 1922