TYP: a1

Gdzie i jak ubezpieczać jachty 1

czwartek, 16 grudnia 2010
Arkadiusz Maciejowski

Ubezpieczenia jachtów


Głośny wypadek „Fryderyka Chopina”, który w sztormie utracił maszty i decyzja PZU, odmawiająca wypłacenia odszkodowania oraz dyskusja nad znaczeniem określenia „Heavy Weather” sprowokowała Tawernę Skipperów do przeprowadzenia serii rozmów z przedstawicielami firm ubezpieczających jachty. Wywiadem z rzecznikiem prasowym Allianzu inaugurujemy cykl „GDZIE I JAK UBEZPIECZAĆ JACHTY".Tawerna Skipperów: Na jaką okoliczność możemy ubezpieczyć jacht?

Marek Baran, rzecznik firmy Allianz: Ubezpieczeniem mogą zostać objęte jachty podczas:
1) żeglugi w podstawowej strefie pływania - wody śródlądowe oraz morskie wody przybrzeżne i wewnętrzne RP,
2) postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, dokach, warsztatach, na slipie w celu wykonania remontów i napraw awaryjnych, rozbrajania, wyposażania,
3) podczas wyciągania jachtu na ląd lub spuszczania na wodę,
4) asysty lub holowania ratowniczego,
5) wyłączenia jachtu z eksploatacji
oraz transportu jachtu pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia w wariancie OPTIMUM.

Od czego ubezpiecza Allianz? Jaki jest zakres ubezpieczenia jachtu?

Są różne warianty:
WARIANT MINIMUM: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego na jacht, działanie wiatru*, grad, deszcz nawalny, siła wyższa, błąd nautyczny lub błąd w obsłudze urządzenia na jachcie, częściowe zanurzenie lub całkowite zatopienie jachtu, wejście na mieliznę, ląd lub przeszkodę podwodną, uderzenie w nabrzeże lub inne obiekty stałe, kolizja kontaktowa, kolizja bezkontaktowa, taklowanie i roztaklowanie, załadunek i wyładunek.

*działanie wiatru - wiatr o sile, min. stopień 8, określonej stopni skali Beauforta, którą potwierdziły pomiary najbliższej miejscu powstawania szkody stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; oprócz bezpośredniego działania wiatru na ubezpieczony jacht, za następstwa działania wiatru przyjmuje się również szkody spowodowane unoszonymi przez wiatr przedmiotami.

WARIANT OPTIMUM: zdarzenia ubezpieczeniowe objęte ochroną w wariancie MINIMUM + szkody spowodowane przez uszkodzenie silnika, przekładni, wału napędowego, śruby, steru, wady ukryte, wadliwą naprawę; podczas transportu, kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek.

A czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Zakład Ubezpieczeń nie obejmuje ochroną kradzieży silnika przyczepnego zarówno w okresie eksploatacji jachtu, jak i w okresie wyłączenia jachtu z eksploatacji. W trakcie eksploatacji jachtu Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za kradzież wyposażenia i osprzętu jachtu nie zamontowanych na jachcie na stałe, których montaż i demontaż nie wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych. W trakcie wyłączenia jachtu z eksploatacji (np. podczas zimowania), gdy wyposażenie i osprzęt są zdemontowane z jachtu, Zakład Ubezpieczeń odpowiada za kradzież z włamaniem wyposażenia i osprzętu jachtu pod warunkiem przechowywania ich wraz z jachtem wewnątrz należycie zabezpieczonego pomieszczenia (opis poniżej).

Jakie poniesione koszty są objęte ochroną?

Są to: zapobieżenia i zmniejszenia skutków szkody - koszty działań podjętych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio szkodzie lub w celu złagodzenia jej skutków, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile działania te były adekwatne do występujących okoliczności, ratowania jachtu oraz koszty związane z akcją ratowniczą przy zagrożeniu zdrowia lub życia załogi jachtu, awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego jachtu z miejsca wypadku do najbliższego miejsca naprawy, ustalenia rozmiarów szkody.

Jakie dokumenty musimy mieć aby ubezpieczyć jacht?

Wymagane są dokumenty stwierdzające, że jacht spełnia określone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa:
1) dowód rejestracji lub świadectwo zdolności żeglugowej dla jachtów pływających po wodach śródlądowych,
2) karta bezpieczeństwa dla jachtów pływających po wodach morskich.

Na jaką sumę możemy ubezpieczyć jacht?

Suma ubezpieczenia jachtów ustalana jest wg wartości rynkowej. Klient jest zobowiązany zadeklarować odrębną sumę ubezpieczenia dla jachtu wraz z wyposażeniem i osprzętem oraz odrębnie sumę ubezpieczenia silnika jachtu (o ile ma być objęty ochroną).

Jak oceniłby Pan decyzję PZU o niewypłaceniu odszkodowania za uszkodzenia powstałe na "Fryderyku Chopinie"? Państwo wypłaciliby w takich okolicznościach pieniądze?

Jeśli na jachcie, który ubezpieczamy maszt zostałby złamany w wyniku działania wiatru o sile min. 8 stopni w skali Beauforta (a takie warunki panowały podczas uszkodzenia FCh), którą potwierdziły pomiary najbliższej miejscu powstawania szkody stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wówczas my wypłacilibyśmy odszkodowanie. Samego postępowania PZU nie chcemy jednak oceniać.

Powiązane:
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 16 July

Belg Jacques Rogge, w przeszłości znany finnista, uczestnik olimpiady i mistrzostw świata, został wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
poniedziałek, 16 lipca 2001
Urodził się Mirek "Kowal" Kowalewski, znany polski szantymen.
sobota, 16 lipca 1955
W pierwszy rejs szkolny wypływa "Dar Pomorza".
środa, 16 lipca 1930
Wyruszył z Portsmouth w rejs dookoła świata Alec Rose na s/y "Lively Lady"; trasa prowadziła wokół Przylądka Dobrej Nadziei, Ocean Indyjski, wokół Przylądka Południowo-Wschodniego (Tasmania), Przylądka Horn, z powrotem do macierzystego portu.
niedziela, 16 lipca 1967
Urodził się Roald Amundsen, słynny norweski badacz polarny (zaginął bez wieści podczas lotu na Spitsbergen, spiesząc na pomoc Nobilemu, którego sterowiec "Italia" uległ katastrofie). Uczestniczył w słynnej wyprawie antarktycznej na statku "Belgica" (1897-
wtorek, 16 lipca 1872