Skipperze, sprawdź gdzie i jak się ubezpieczyć! cz.3

czwartek, 31 marca 2011
Arkadiusz Maciejowski
Ubezpieczenie skipperaDziś prezentujemy Państwu kolejną firmę ubezpieczeniową – Yacht–Pool. Firma istnieje na rynku od 1976 r. i oferuje szeroką paletę ubezpieczeń. Musimy jednak zaznaczyć, że informacje do tego artykułu pochodzą z oficjalnej strony ubezpieczyciela www.yacht-pool.pl. Przedstawiciel firmy niestety nie zechciał, mimo wielokrotnych prób kontaktu, odpowiedzieć nam na dodatkowe pytania. Radzimy zatem wszystkim chcącym w tej firmie wykupić ubezpieczenie, wziąć ten fakt pod uwagę.

Tawerna Skipperów: Dlaczego warto wykupić w firmie Yacht–Pool ubezpieczenie skippera?

Yacht–Pool:
– ponieważ to Państwo odpowiadacie całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem za szkody osobowe bądź materialne spowodowane przez inne osoby;
– ponieważ Państwa prywatne ubezpieczenie OC nie pokryje całości szkód powstałych w wyniku prac skippera lub jego załogi – często są także uwzględniane tylko określone szkody, np. szkody w wyniku kolizji itp. Jednak w przypadku Yacht–Pool jesteście ubezpieczeni od wszelkich szkód;
– dlatego, że ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na wyczarterowanym jachcie w wyniku zawinionego niedbalstwa skippera;
– ubezpieczenie obejmuje również współubezpieczenie wszystkich członków załogi ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia będzie także pokrywać prawnie uzasadnione roszczenia w zakresie OC pomiędzy członkami załogi, dotyczące obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, w przypadkach, w których roszczenia będą przekraczały kwotę 150 euro na jedno zdarzenie powodujące wystąpienie szkody;
– objęta zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z korzystania z pontonu/szalupy stanowiącego wyposażenie czarterowanego jachtu. 

A czego nie obejmuje OC Skippera firmy Yacht–Pool?

Ubezpieczeniem objęte nie są:
– odpowiedzialność cywilna narciarzy wodnych oraz kite-surferów;
– odpowiedzialność z tytułu strat powstałych w trakcie uczestnictwa w wyścigach łodzi motorowych oraz związanych z takimi wyścigami biegach treningowych;
– uszkodzenie czarterowanego jachtu, włącznie z wszelkim wyposażeniem, pontonami/szalupami lub innymi rzeczami przynależnymi, o ile nie są one objęte współubezpieczeniem (np. straty nie będące wynikiem rażącego zaniedbania);
– uszkodzenia silnika o ile są spowodowane jego nieprawidłową eksploatacją;
– szkody wynikające z działań nielegalnych (przestępstwa celne, zażywanie narkotyków, itp.);
– brak zwrotu poniesionych kosztów za uszkodzenia okularów, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów, fotografii lub aparatów fotograficznych;
– brak zwrotu poniesionych kosztów w przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej ze strony osób pozostających na utrzymaniu lub partnerów życiowych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym i/lub członkami załogi;
– rejsy przewozowe i szkoleniowe, o ile nie zostaną one uzgodnione w inny sposób. 

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie skippera od wypadków w tej właśnie firmie?

– ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie działa, kiedy nie ma winnego;
– ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie działa, kiedy sam winny jest poszkodowany, albo też chodzi o członka rodziny winnego;
– ponieważ wypadki mogą kosztować majątek, jeżeli zainteresowani nie mogą w pełni wykorzystać zagranicznego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
– ponieważ w przypadku inwalidztwa następstwa finansowe mogą stanowić zagrożenie dla egzystencji płatnika;
– ponieważ zwyczajowe ubezpieczenia od wypadu w przypadku niebezpiecznych sportów (do których należy żeglowanie na wysokiej fali) pod określonymi warunkami – nie działają;
– ponieważ dla zwyczajowych ubezpieczeń od wypadku przypisane prawem koszta akcji ratunkowej (mieszczące się w granicach kilku tysięcy euro) dla żeglarzy mórz są za niskie.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia od wypadku i „Specjalnymi warunkami YACHT POOL” są Państwo w stanie pokryć  koszta wszystkich osobowych szkód powypadkowych, którym mogą ulec ubezpieczeni w podróży jachtem.

Ważna wskazówka

Ponoszą Państwo koszta również wówczas, kiedy żadna osoba nie została poszkodowana, ale jacht znalazł się w sytuacji krytycznej i wezwaliście pomoc, by uniknąć wypadku. Koszta ratunkowe w zależności od sumy ubezpieczenia będą sięgały do wysokości 60.000 euro - także wówczas, kiedy żadna z osób nie odniesie obrażeń (w odróżnieniu od zwyczajowych ubezpieczeń od wypadku). To często bywa lekceważone. Tylko ten kto wie, że godzina lotu ratunkowego śmigłowca kosztuje do 16.000 euro i że koszta ratunkowe zwyczajowych ubezpieczeń od wypadku (w granicach kilku tysięcy euro) nie wystarczą do zapłaty, albo w ogóle nie będą opłacone (w przypadku, kiedy nie stwierdzono wypadku, albo też wszystkie osoby będą szczęśliwie uratowane), wie gdzie się ubezpieczyć. Yach–Pool również i w tym przypadku wypłaca ubezpieczenie. To ubezpieczenie od wypadku dla skippera jest ważne na cały świat.

Warto również wykupić ubezpieczenie kaucji czarteru. Dlaczego?

Każdy doświadczony skipper wie, jak szybko może się popsuć atmosfera wśród załogi z powodu szkód spowodowanych przez jednego z jej członków, w wyniku czego wszyscy są proszeni do kasy. I tak, jak wszyscy byli zgodni co do wejścia na wyczarterowaną jednostkę, tak teraz protestują przeciw ryczałtowemu pokryciu szkód, które zawinił tylko jeden człowiek. Skipper ponosi odpowiedzialność z urzędu, jako szef jednostki. Naturalnie wiedzie to do tego, że skipper żąda często ubezpieczenia osobistego ryzyka. Ubezpieczenie kaucji „YACHT POOL” jest ważne nie tylko dla określonego czarteru, ale w sposób nieograniczony działa na cały świat - zainteresowani mogą czarterować gdzie tylko chcą, jak często chcą, jaki rodzaj jednostki i jak długo chcą.

Yacht–Pool oferuje również ubezpieczenie kosztów odstąpienia od czarteru. 

Ubezpieczyciel zwróci koszty m.in. anulowania czarteru, które ubezpieczony będzie winien firmie czarterującej lub dowolnej stronie trzeciej w związku z treścią umowy czarteru.

Interesujące jest również ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń. 

W Y–P ubezpieczeniem tym objęte są straty finansowe poniesione przez właściciela i/lub firmę czarterującą jacht wyczarterowany ubezpieczonemu, które powstaną ze względu na to, iż jacht stał się niezdatny do użytkowania w czasie kolejnego rejsu czarterowanego wskutek szkody, za którą w sposób nie ulegający wątpliwości odpowiada czarterujący lub jego załoga. Czarterujący jest zobowiązany do zadośćuczynienia w oparciu o ustalenia prawne lub ustalenia umowy czarteru. Ubezpieczeniem objęci są: skipper jako właściciel polisy oraz każdy członek załogi.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 29 November

Zmarł Kazimierz Michalski - instruktor i wychowawca młodzieży, konstruktor i inspektor nadzoru technicznego, zasłużony działacz żeglarstwa polskiego.
piątek, 29 listopada 1991
Wystartowała do samotnego rejsu non stop Kay Cottee.
niedziela, 29 listopada 1987