TYP: a1

Nagroda Przyjaznego Brzegu dla Centrum Żeglarskiego

poniedziałek, 5 marca 2012
Hanna Pieczyńska, Centrum Żeglarskie
Ciężka praca i starania, aby żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży było coraz bardziej popularne, zostały docenione. Centrum Żeglarskie jest laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu, za żeglarskie wychowanie najmłodszych pokoleń. Otrzymaliśmy także dyplom za nasze działania od Polskiej Organizacji Turystycznej. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie naszych podopiecznych, młodych żeglarzy, których liczba z roku na rok rośnie. To ich uśmiech i fascynacja żeglarstwem jest ukoronowaniem naszej pracy. Nagrodę odebraliśmy w sobotę 3 marca, podczas Targów Żeglarskich Wiatr i Woda.

Konkurencja w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011 była bardzo duża. Zgłoszono rekordową liczbę 48 zgłoszeń spełniających warunki regulaminu. Premiowane były inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Kandydatów mogły zgłaszać wszelkie instytucje, organizacje i osoby prywatne.

Nie wiemy kto zgłosił naszą kandydaturę, ale aby otrzymać nagrodę musieliśmy wysłać organizatorom pełną informację na temat naszych działań, zdjęcia i opisy imprez, a także wycinki prasowe dotyczące Centrum Żeglarskiego. Sami byliśmy zaskoczeni, jak pokaźną informację wysłaliśmy.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. Honorowymi patronami konkursu są Minister Sportu i Turystyki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Bardzo cieszy nas takie wyróżnienie. Liczymy na to, że w następnych latach także będziemy pokazywać się od najlepszej strony, uczyć dzieci i młodzież, zakorzeniać w nich duża zdrowej rywalizacji, działania w grupie i miłość do żeglarstwa. Do Centrum Żeglarskiego jest obecnie zapisanych ponad 400 osób, uczęszczają do 4 sekcji: Kajakowej, Turystycznej, Regatowej i Szkółki żeglarskiej. Wszystko z podziałem na grupy wiekowe.

Nagrodzeni w Konkursie Przyjaznego Brzegu:

Grand Prix - Port PTTK w Wilkasach - wzorcowa Eko-Marina na Mazurach.

Pozostali laureaci

Nagrodą specjalną jury postanowiło uhonorować:

1. Magazyn Żagle, za ponad pół wieku promowania żeglarstwa polskiego.
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski za akcję promocyjną „Mazury Cud Natury”.

Za kreowanie nowoczesnych ofert turystyki wodnej wyróżniono:

1. Urząd Miasta w Sopocie, za nowoczesną Marinę Sopot,
2. Urząd Gminy w Drawsku, za nową przystań na szlaku Noteci,
3. Urząd Gminy Stepnica, za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim,
4. Mazurski Klub Żeglarski za Eko-Marinę w Mikołajkach,
5. Urząd Miasta w Krakowie, za szlak żeglugi śródlądowej na krakowskiej Wiśle,
6. Urząd Powiatowy w Lublinie za projekt „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”,
7. Urząd Miasta i i Gminy Bardo, za spływy „Przełomem Bardzkim”.

Za inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów nagrodzono:

1. Liga Morska i Rzeczna, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie za „trójprzymierze” dla Odry,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za mazurski system ostrzegawczy dla żeglarzy,
3. Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu, za aktywność w upowszechnianiu turystyki kajakowej,

Za żeglarskie wychowanie najmłodszych pokoleń nagrodzono:

1. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski „Horn” w Krakowie,
2. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie.

Nagrodę za edukację ekologiczną na rzecz czystości wód otrzymał:

Kajakowy Patrol św. Franciszka.

Nagrody indywidualne otrzymali:

Wojtek Skóra, za koordynację Roku Pamięci Generała Mariusza Zaruskiego i rejs Dnieprem na symboliczny grób Generała w Chersoniu, Stanisław Wroński, za przywracanie nadrzecznej tożsamości Bydgoszczy, Jan Pyś, za działania na rzecz żeglugi i turystyki wodnej na Odrze.
TYP: a3
0 0
Komentarze