TYP: a1

Zgłoszenia do Nagrody Przyjaznego Brzegu tylko do końca grudnia

czwartek, 15 grudnia 2011
Sekretarz Jury Nagrody Przyjaznego Brzegu Mirosław Czerny zachęca do zgłaszania kandydatów do końca grudnia 2011 roku. Finał konkursu tradycyjnie będzie podczas warszawskich Targów Wiatr i Woda, odbywających się w dniach 1-4 marca 2012 roku.

Szanowni Państwo

Trwa VIII edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu i zgłoszenia zbieramy już tylko do 31 grudnia 2011 roku.

Zachęcam więc dotychczasowych laureatów i innych przyjaciół Przyjaznych Brzegów o rozważenie przygotowania Waszych rekomendacji do Nagrody, choć zgłoszeń jest już więcej niż rok temu. Ma na to wpływ rosnąca ranga konkursu, czego symbolem jest fakt, iż do Honorowego Patronatu Ministra Sportu i Turystyki przyłączył się Minister Infrastruktury oraz prezesi Polskiej Organizacji Turystycznej i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Więcej o konkursie - http://www.polskieszlakiwodne.pl/?link=7&txt=2050&typ=2 i na sąsiednich stronach naszego serwisu. Przypominamy tam laureatów wszystkich siedmiu dotychczasowych edycji konkursu.

Finał konkursu tradycyjnie będzie na zimowych, warszawskich Targach Wiatr i Woda, odbywających się w dniach 1-4 marca 2012, mam nadzieję że także już tradycyjnie, w sobotnie południe. Zachęcam do odwiedzin na targach i na stoisku PTTK, będącym jednocześnie stoiskiem Przyjaznego Brzegu.

Jak co roku organizować będziemy debatę, co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne. Tym razem jednym z tematów będą porozumienia między związkami miast, powiatów i gmin nad wodami - a także inicjatywami typu Fundacje, Klastry, Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania itd.

20 września 2011, w trakcie Drugiego Powszechnego Zjazdu Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich odbyła się "prapremiera" Porozumienia Ligi Morskiej i Rzecznej, Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Związku Miast i Gmin Morskich oraz Związku Miast Nadwiślańskich. Mam nadzieję, iż będzie na Targach Wiatr i Woda możliwość przystąpienia do tego porozumienia.

W 2011 roku dzięki życzliwości organizatorów warszawskich Targów Turystyki i Wypoczynku LATO, mogliśmy na nich zorganizować stoisko Przyjaznego Brzegu i spotkania.

Na szerszą skalę planujemy takie stoisko w nowej edycji Targów, 20-22 kwietnia 2012. O szczegółach informować będziemy zainteresowanych.

Jest też inicjatywa, której kibicujemy, zorganizowania we wrześniu 2012 roku we Wrocławiu targów poświęconych polskim wodom, od ochrony przeciwpowodziowej, przez żeglugę profesjonalną, po ochronę środowiska. Ale także z wyeksponowanym wątkiem turystyki wodnej.

Wracając do głównego tematu - bardzo wdzięczny będę za dodatkowe zgłoszenia kandydatów do końca grudnia br. wedle załączonego formularza. Przypominam, iż możliwe jest zgłaszanie kandydatów wcześniej nie nagrodzonych, o ile wykazać się mogą nowymi osiągnięciami. Także przypominam, iż nagradzamy zarówno samorządy terytorialne, podmioty państwowe, stowarzyszenia, prywatnych przedsiębiorców. Za inwestycje trwałe, a także za działania animacyjne i promocyjne.

Proszę o dosyłanie dodatkowych informacji o kandydatach - inwestycjach zrealizowanych i planowanych, organizowanych wydarzeniach, działaniach promocyjnych itd. Materiały drukowane (w tym ulotki, foldery, skany wycinków prasowych itd.) oraz elektroniczne (w tym zdjęcia, filmy) proszę przesyłać w terminie do 31.12.2011 roku na adres konkursu:


Nagroda Przyjaznego Brzegu
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
e-mail: polskieszlakiwodne@interia.pl


Z wyrazami szacunku

Sekretarz Jury
Mirosław Czerny
czerny@go2.pl
tel. 604 263769

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji: www.polskieszlakiwodne.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 25 June