TYP: a1

Forum już działa

czwartek, 25 września 2014
Informacja prasowa | Ewa Górska
Ruszyło Forum Nauczycieli Żeglarstwa. Jego inauguracja połączona była z wodowaniem książki Bogdana Olszewskiego, kapitana jachtów i żaglowców, instruktora i nauczyciela żeglarstwa, pt. „Sztuka nauczania żeglarstwa”. Uroczystość odbyła się 24 września o godz. 16 w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni.

Sztuka nauczania żeglarstwa
Fot. Tadeusz Lademann

Tłumnie przybyłych gości, wśród których byli nie tylko żeglarze, ale i przedstawiciele władz Gdyni i samorządu wojewódzkiego, przywitał prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. O autorze „Sztuki nauczania żeglarstwa”, który od pół wieku uczy i wychowuje adeptów żeglarstwa, mówił Leopold Naskręt. Wodowanie książki odbyło się zgodnie z tradycją, czerwoną różą zamoczoną w morskiej wodzie. Matką chrzestną była Irena Olszewska, żona autora. Bogdan Olszewski opowiedział o pracy nad książką, w której prezentuje współczesne kierunki w metodyce nauczania, sposoby nauczania-uczenia się czynności żeglarskich i wiedzy żeglarskiej. Pokazuje też warsztat instruktora – praktyka, przykłady zajęć, a także obszernie opisuje czynności i manewry żeglarskie oraz typowe błędy.

Forum Nauczycieli Żeglarstwa, powstało w odpowiedzi na głosy nauczycieli żeglarstwa napływające do PoZŻ z całego kraju. Jego działalność zainaugurował uroczyście Bogusław Witkowski wręczając nominacje Radzie Programowej, która ma sprawować merytoryczną opiekę nad projektem. Otrzymali je: Jacek Czajewski, Dariusz Kluczka, Alfred Naskręt, Leopold Naskręt, Wacław Petryński i Mariusz Zawiszewski. Przewodniczącym Rady został Bogdan Olszewski. W swoim wystąpieniu przybliżył zgromadzonym ideę Forum, które ma integrować środowisko instruktorskie i wybitnych nauczycieli żeglarstwa, a także służyć sygnalizowaniu i analizowaniu najbardziej dotkliwych problemów środowiska na comiesięcznych spotkaniach w siedzibie PoZŻ. Ich program podamy niebawem. Więcej na temat Forum, jak również książki Bogdana Olszewskiego, znaleźć można na stronie: www.fnz.pozz.org.pl.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 21 April

Kapitan Ludomir Mączka otrzymuje w Krakowie Nagrodę Superkolosa za całokształt dokonań w żeglarstwie.
niedziela, 21 kwietnia 2002