TYP: a1

Energię czerpię z wody - rusza ogólnopolski konkurs Programu Edukacji Morskiej

czwartek, 8 maja 2014
Informacja prasowa

Plakat konkursowyPo sukcesie poprzednich edycji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży z całej Polski, Program Edukacji Morskiej w Gdańsku już po raz czwarty ogłasza ogólnopolski konkurs ekologiczny. Inicjatywa skierowana jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia najlepiej ilustrującego hasło przewodnie. Na autorów osiemnastu najlepszych prac czekają wyjątkowe nagrody – rejs wakacyjny na pokładzie żaglowca Generał Zaruski oraz wodoodporne aparaty Fujifilm.


Każda edycja ogólnopolskiego konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku jest odpowiedzią na najaktualniejsze problemy współczesnego świata, w dziedzinie ochrony środowiska. Od dwóch lat tematyka akcji bezpośrednio nawiązuje do World Water Day – Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym roku międzynarodowa inicjatywa realizowana jest pod hasłem: WODA I ENERGIA.

Jak podkreślił Ban Ki-moon – Sekretarz Generalny ONZ w swoim przesłaniu związanym z obchodami Światowego Dnia wody – Współzależność wody i energii może pomóc lub przeszkodzić naszym wysiłkom dążącym do budowy stabilnych społeczeństw i godnego życia dla wszystkich ludzi. Zmiany klimatyczne w dużej mierze są spowodowane niezrównoważonym wykorzystaniem energii, co prowadzi do dalszego zwiększania niedoboru wody w wielu regionach świata.

Kluczowe znaczenie na drodze do budowania zrównoważonej gospodarki wodnej ma edukacja młodych ludzi. Głównym celem ogólnopolskiego konkursu Energię czerpię z wody jest wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Udział w akcji pozwoli na uświadomienie uczniom powiązań między wodą a energią przez odniesienie do własnego otoczenia, stylu życia i pasji. Na potrzeby konkursu opracowane zostały materiały edukacyjne, które pomogą przybliżyć uczestnikom kwestie współzależności wody i energii w skali globalnej i lokalnej.

Wsparcia merytorycznego udzielił Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Teksty edukacyjne oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu znajdują się na stronie: www.programedukacjimorskiej.pl.

Ogólnopolski konkurs realizowany jest dzięki zaangażowaniu sponsorów Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku – Ferrero Polska sponsorowi akcji Kinder+Sport oraz Grupie LOTOS S.A. Wyboru laureatów dokona jury składające się z ekspertów w dziedzinach żeglarstwa, ekologii i fotografii. Zgłoszone prace będą oceniali między innymi mistrz olimpijski – Mateusz Kusznierewicz (pomysłodawca Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku) oraz fotograf – Maciej Kosycarz, który na pokładzie żaglowca Generał Zaruski poprowadzi warsztaty fotograficzne dla zwycięzców.

Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2014 r.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Celem Programu Edukacji Morskiej jest przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. W ramach programu corocznie organizowany jest ogólnopolski konkurs ekologiczny, który w tym roku realizowany jest pod hasłem Energię czerpię z wody. Wsparcia merytorycznego udzielił Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz Gdańska Infra-struktura Wodno-Kanalizacyjna. Patronat medialny objęła Gazeta Wyborcza oraz Dwutygodnik Edukacyjny Cogito. Partnerem technologicznym konkursu jest firma FUJIFILM Polska. Sponsorami Programu są – Ferrero Polska, sponsor akcji Kinder+Sport oraz Grupa LOTOS S.A.

Zachęcamy do odwiedzania:
www.ProgramEdukacjiMorskiej.pl
www.facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej, www.youtube.com/user/PEMGdansk
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 29 July

Zmarł Zbigniew Milewski, konstruktor jachtów, m.in. takich jak Ametyst, King's Ametyst, Topaz, Beryl, Zośka, Miś. Autor znaczącej książki "Projektowanie i budowa jachtów żaglowych"
piątek, 29 lipca 2005
Powróciła do Gdańska s/y "Panorama", jacht klubu AZS we Wrocławiu, kończąc tym samym trwający 11 miesięcy rejs Orvaldi Antarctica; w czasie rejsu odwiedzono porty Brazylii, Urugwaju, Argentyny, Chile, Peru, Ekwadoru, fiordy Patagonii, Galapagos, Wyspy
piątek, 29 lipca 2005
Ze Szczecina wypłynął s/y "Śmiały" pod Kapitanem Bolesławem Kowalskim w rejs do Ameryki Południowej z bogato rozbudowanym programem badawczym
czwartek, 29 lipca 1965
W hamburskiej stoczni zwodowano czteromasztowy bark "Pamir"; statek był przeznaczony dla niemieckiego armatora Fryderyka Laeisza do obsługi linii południowoamerykańskiej
sobota, 29 lipca 1905