TYP: a1

Rejsclub.pl ogłosił upadłość

poniedziałek, 12 lutego 2018
Z mediów/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
To zdecydowanie przykra wiadomość dla miłośników wycieczek morskich. W województwie pomorskim właśnie niewypłacalność ogłosiło jedno z biur zajmujących się organizacją rejsów.

 
Niewypłacalność ogłosiło biuro podróży Rejsclub.pl, zajmujące się organizacją rejsów wycieczkowych. Biuro było głównym lub jedynym wielu wiodących, dużych pasażerskich linii żeglugowych. Miało tez w swojej ofercie także mniejszych, interesujących armatorów z bardziej ekskluzywnymi ofertami. 
 
 
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie touroperatora, wszystkie odbywające się już imprezy zostaną zakończone w planowany sposób.  Biuro pokryło wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski. Klienci, których wyjazdy zostały zaplanowane na termin po 8 lutego 2018 roku, jeśli chcą ubiegać się o zwrot wpłat, powinni zgłosić się do:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Departament Turystyki; tel. 58 32 68 350; fax 58 32 68 352; ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk
- podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. - ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa; tel. 22 555 00 00.
 
Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
 
• kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL; 
• kopię dowodu wpłaty na rzecz Rejsclub.pl należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie; 
• oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez Rejsclub.plL zobowiązań umownych o określonej wartości; 
• oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez Rejsclub.pl albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.
 
Rejsclub.pl posiadał gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 830 tys. zł., ważną do 26.12.2018 r. 
Tagi: biuro podróży, bankructwo, wycieczka, rejs
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 maja

Z Jastarni do Władysławowa wyruszył zasłużony dla polskiego żeglarstwa s/y "Generał Zaruski"; po latach niszczenia w ośrodku w Jastarni zapadły decyzje i znalazły się środki na kapitalny remont jachtu.
piątek, 20 maja 2005
W Pucku zostaje wodowany ponton Arkadiusza Pawełka "Cena Strachu".
środa, 20 maja 1998
W Gdyni zakończył rejs Kpt. Henryk Jaskuła na s/y "Dar Przemyśla"; było to pierwsze polskie i trzecie w historii światowego żeglarstwa okrążenie świata bez zawijania do portów; rejs trwał 345 dni.
wtorek, 20 maja 1980
W Gdyni zmarł Karol Olgierd Borchardt, autor wielu książek marynistycznych, m.in. "Znaczy Kapitan".
wtorek, 20 maja 1986
Z zamiarem opłynięcia Islandii wypłynął z przystani JK Stoczni Gdańskiej s/y "Kismet" z Kpt. Wojciechem Orszlukiem. Żeglarze dotarli do stolicy Islandii, ale wielodniowy sztorm uniemożliwił opłynięcie wyspy dookoła. Jacht powrócił do Górek Zachodnich 22.0
czwartek, 20 maja 1965
W Valladolid umiera w zapomnieniu Krzysztof Kolumb, genueńczyk, który powszechnie uchodzi za odkrywcę Ameryki.
niedziela, 20 maja 1520