TYP: a1

Kanał Niegociński zamknięty także w sezonie 2018

poniedziałek, 16 kwietnia 2018
Redakcja/MF

To nie są dobre wiadomości dla żeglarzy. Mimo rozmaitych petycji nie uda się otworzyć szlaku dla żeglugi w tym sezonie, co inwestor tłumaczy bezpieczeństwem potencjalnych użytkowników. Termin zakończenia prac na Kanale to połowa października 2018.

[t][/t] [s]Fot. Wikipedia[/s]

Inwestycja na Kanale Niegocińskim prowadzona jest od 27 lipca 2016 r. i miała się zakończyć do końca 2017 roku. Jak się okazuje, termin przesunięto o niemal kolejny rok a inwestor, czyli od stycznia tego roku PGW Wody Polskie tłumaczy się nieprzewidzianymi okolicznościami. Chodzi głównie o kolizje z instalacjami położonymi pod dnem, wynikłe już w trakcie realizacji prac budowlanych. Jak informuje PGW Wody Polskie, żadna linia czy instalacja położona pod dnem kanału, nie odpowiada warunkom technicznym, jakie wydawane były przy ich wykonywaniu. Różnice występują zarówno w lokalizacji instalacji czy linii w terenie  jak i w posadowieniu przewodów na określonej rzędnej. Problem dotyczy zwłaszcza  przewodów energetycznych SN 15 kV należących do PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok oraz kolektorów ciśnieniowych będących własnością Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.. Nieprawidłowościami zajął się już nadzór budowlany.

Kłopoty z instalacjami to nie jedyne przeszkody, jakie napotkała inwestycja. Przy mostach krzyżujących się z kanałem znajdują się różne betonowe konstrukcje, które nie pozwalają na pogłębienie kanału i zawężają światło przejścia pod mostem – nikt też nie potrafi określić sposobu ich powstania oraz roli jaką spełniają.

„W odniesieniu do powyższych kolizji i problemów z sieciami czy też budowlami i wobec braku rzetelnej informacji w przejętej dokumentacji, nie można było przewidzieć skali problemów w trakcie planowania prac remontowych kanału. Gdyby zasygnalizowane one były na etapie uzgodnień projektowych, byłaby wówczas szansa na zmianę stosowanego rozwiązania technicznego. Niestety żaden z właścicieli sieci tego nie dokonał” – czytamy na stronie PGW.

Środowisko żeglarskie zwracało się do PGW z prośba o udostępnienie dla ruchu żeglugowego Kanału, jednak Wody Polskie uznały, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ze względu na parametry kanału nie ma możliwości prowadzenia prac i żeglugi jednocześnie. Nie jest możliwe także żeglowanie po godzinach pracy ekip remontowych – uniemożliwia to przewód PGE Dystrybucja S.A., który leży na dnie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia osób uprawiających żeglugę na Kanale Niegocińskim.

Przewidywany ostateczny termin zakończenia prac na Kanale Niegocińskim to 15 października 2018 r.

Tagi: Kanał Niegociński, remont, PGW Wody Polskie
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 25 kwietnia

Linię mety okołoziemskich regat w Portsmouth mija s/y "Copernicus" pod Kpt. Zygfrydem Perlickim.
czwartek, 25 kwietnia 1974
Z Buenos Aires wyruszył w rejs do Polski s/y "Euros"; w czasie nieprzerwanej żeglugi załoga z Kpt. Henrykiem Jaskułą dopłynęła do Helu w ciągu 90 dni po przebyciu 8276 mil.
środa, 25 kwietnia 1973
Z Cannes (z postojem w Giblartarze) wyruszył w samotny rejs przez Atlantyk Alain Gerbault na "Firecrest"; dotarł do Nowego Jorku po 101 dniach żeglugi.
środa, 25 kwietnia 1923
Nieopodal Wysp Kanaryjskich podczas próby bicia rekordu żeglugi 24-godzinnej wywraca się katamaran "Mediatis Region Aquitaine".
wtorek, 25 kwietnia 2006
Henryk Jaskuła zdobywa patent kapitański.
niedziela, 25 kwietnia 1971
Na skały Hamstone w południowej Anglii wpada "Herzogin Cecile".
sobota, 25 kwietnia 1936