TYP: a1

Kanał Niegociński zamknięty także w sezonie 2018

poniedziałek, 16 kwietnia 2018
Redakcja/MF

To nie są dobre wiadomości dla żeglarzy. Mimo rozmaitych petycji nie uda się otworzyć szlaku dla żeglugi w tym sezonie, co inwestor tłumaczy bezpieczeństwem potencjalnych użytkowników. Termin zakończenia prac na Kanale to połowa października 2018.

[t][/t] [s]Fot. Wikipedia[/s]

Inwestycja na Kanale Niegocińskim prowadzona jest od 27 lipca 2016 r. i miała się zakończyć do końca 2017 roku. Jak się okazuje, termin przesunięto o niemal kolejny rok a inwestor, czyli od stycznia tego roku PGW Wody Polskie tłumaczy się nieprzewidzianymi okolicznościami. Chodzi głównie o kolizje z instalacjami położonymi pod dnem, wynikłe już w trakcie realizacji prac budowlanych. Jak informuje PGW Wody Polskie, żadna linia czy instalacja położona pod dnem kanału, nie odpowiada warunkom technicznym, jakie wydawane były przy ich wykonywaniu. Różnice występują zarówno w lokalizacji instalacji czy linii w terenie  jak i w posadowieniu przewodów na określonej rzędnej. Problem dotyczy zwłaszcza  przewodów energetycznych SN 15 kV należących do PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok oraz kolektorów ciśnieniowych będących własnością Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.. Nieprawidłowościami zajął się już nadzór budowlany.

Kłopoty z instalacjami to nie jedyne przeszkody, jakie napotkała inwestycja. Przy mostach krzyżujących się z kanałem znajdują się różne betonowe konstrukcje, które nie pozwalają na pogłębienie kanału i zawężają światło przejścia pod mostem – nikt też nie potrafi określić sposobu ich powstania oraz roli jaką spełniają.

„W odniesieniu do powyższych kolizji i problemów z sieciami czy też budowlami i wobec braku rzetelnej informacji w przejętej dokumentacji, nie można było przewidzieć skali problemów w trakcie planowania prac remontowych kanału. Gdyby zasygnalizowane one były na etapie uzgodnień projektowych, byłaby wówczas szansa na zmianę stosowanego rozwiązania technicznego. Niestety żaden z właścicieli sieci tego nie dokonał” – czytamy na stronie PGW.

Środowisko żeglarskie zwracało się do PGW z prośba o udostępnienie dla ruchu żeglugowego Kanału, jednak Wody Polskie uznały, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ze względu na parametry kanału nie ma możliwości prowadzenia prac i żeglugi jednocześnie. Nie jest możliwe także żeglowanie po godzinach pracy ekip remontowych – uniemożliwia to przewód PGE Dystrybucja S.A., który leży na dnie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia osób uprawiających żeglugę na Kanale Niegocińskim.

Przewidywany ostateczny termin zakończenia prac na Kanale Niegocińskim to 15 października 2018 r.

Tagi: Kanał Niegociński, remont, PGW Wody Polskie
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 25 marca

Z Kep (w Kambodży) na "Marie Therese" wyruszył w swój pierwszy rejs Bernard Moitessier; rozbił się na rafach w pobliżu wyspy Diego Garcia.
wtorek, 25 marca 1952
Zmarł Tadeusz Adamowicz, żeglarz i instruktor żeglarstwa, autor m.in. podręcznika "Komendy żeglarskie".
wtorek, 25 marca 1980
Urodził się Karol Olgierd Borchardt, kapitan żeglugi wielkiej, znany głównie jako autor książek marynistycznych, m.in. "Znaczy kapitan", "Krążownik spod Samosierry".
sobota, 25 marca 1905