TYP: a1

Szkolenia i egzaminy żeglarskie odblokowane

środa, 13 maja 2020
Informacja prasowa/Polski Związek Żeglarski

Nareszcie dobra wiadomość dla wszystkich, którzy prowadzą szkolenia – Ministerstwo Sportu uchyliło zakaz organizacji szkoleń i egzaminów żeglarskich i motorowodnych. Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego przygotowały szereg rekomendacji i procedur dla Ministerstwa Sportu, które mają zapewnić bezpieczne przeprowadzanie szkoleń i egzaminów.

 

Ministerstwo informuje, że egzaminy muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe”.

 

Szkolenia żeglarskie

Szkolenie teoretyczne

  1. Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i środków łączności telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.

     

Szkolenie praktyczne

1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie i z powrotem odbywa się przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń. Żeglarze powinni dojeżdżać do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu i pojedynczo. 


2. Uczestnicy szkolenia będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących. 


3. Żeglarze nie będą korzystać z obiektów hotelowych, szatni oraz gastronomii obiektu. Wszystkie potrzebne i niezbędne rzeczy przywiozą ze sobą. 


4. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny 
dezynfekujące.


5. Organizacja szkolenia wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na 
pomoście osób z różnych załóg. 


6. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób 
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.

7. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między 
sobą.

8. Szkolenie jest możliwe jedynie na jachtach o długości minimum 6 metrów. 


9. Na jachcie jednocześnie mogą przebywać cztery osoby, w tym instruktor/instruktorzy. 


10. Żeglarze podczas całego pobytu na brzegu i na jachcie poruszają się w maseczkach 
zakrywających usta i nos. 


11. Wszyscy załoganci na jachcie i instruktor będą obsługiwać jacht w rękawiczkach. 


  1. Przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga.

     

Egzamin na patenty żeglarskie

1. Uczestnicy egzaminu i Komisja egzaminacyjna dojeżdża na miejsce egzaminu własnym środkiem transportu i pojedynczo.

2. Uczestnicy egzaminu będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących. 


3. Egzamin może być przeprowadzany dla maksymalnie sześciu osób, a komisja egzaminacyjna 
składa się z Przewodniczącego oraz Sekretarza KE. 


4. Podczas egzaminu można korzystać jedynie ze:

- specjalnie przygotowanej sali egzaminacyjnej,

- toalety, która jest regularnie odkażana i wyposażona w płyny dezynfekujące,

- zdezynfekowanych jachtów.

5. Organizacja egzaminu wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg (z wyjątkiem sali egzaminacyjnej). 


6. Podczas całego procesu egzaminu uczestnicy i komisja przebywa w maseczkach zakrywających usta i nos oraz noszą rękawiczki.

7. Część teoretyczna odbywa się jako pierwsza. W przypadku niezaliczenia część teoretycznej, egzaminowany nie przystępuję do części praktycznej .

Egzamin teoretyczny

1. Do sali wchodzi się w odstępach min 2 m, przed wejściem na salę egzaminacyjną wszyscy dezynfekują ręce. 


2. Egzaminowani przychodzą na egzamin z własnym długopisem. 


3. Egzaminowani przebywają na sali egzaminacyjnej w odległości 2 metrów od siebie. 


4. Tożsamość egzaminowanych będzie sprawdzana pojedynczo przez jedną osobę z KE. 


Egzamin praktyczny

1. Egzamin może być realizowany na jachcie o długości minimum 6 metrów.

2. Podczas egzaminu praktycznego, na jachcie przebywają maksymalnie 4 osoby, w tym 
egzaminator/egzaminatorzy.


3. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.

4. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.

 

Tagi: szkolenia, egzaminy, Polski Związek żeglarski
TYP: a3
0 0
Komentarze