TYP: a1

Szczegółowa weryfikacja opinii z rejsów

wtorek, 3 grudnia 2013
PZŻ
Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego informuje, że w związku ze stwierdzonymi faktami fałszowania opinii żeglarskich i składania ich do wniosków o wydanie patentów, zostały przez PZŻ podjęte działania, zmierzające do wyeliminowania tego procederu.

M. in. w listopadzie zakończyło się postępowanie prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZŻ przeciwko osobie, która posłużyła się fałszywymi opiniami w celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego. Zarząd PZŻ złożył w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie-Wola o popełnieniu przestępstwa przez wszystkie osoby, które brały udział w tym procederze. Zawiadomienie objęło także kapitanów, którzy poświadczyli w opiniach nieprawdę. Do Sądu Związkowego PZŻ wpłynęła sprawa przeciwko tym osobom z wnioskiem o ukaranie ich pozbawieniem na zawsze uprawnień instruktora żeglarstwa PZŻ.

Przedkładanie do Biura PZŻ opinii żeglarskich, które poświadczają nieprawdę oraz wystawianie takich opinii, nie tylko narusza przepisy etyki żeglarskiej i dobre zwyczaje żeglarskie, ale przede wszystkim godzi w dobre imię żeglarstwa polskiego oraz dobre imię PZŻ jako organizacji zaufania, która wydaje patenty.

Zarząd PZŻ podejmuje niezbędne działania w celu wyeliminowania tego procederu i oświadcza, że każda osoba, która posłuży się fałszywą opinią z rejsu lub poświadczy w takiej opinii nieprawdę, będzie dyscyplinarnie karana przez Sąd Związkowy PZŻ i musi się liczyć z tym, że podlegać będzie odpowiedzialności karnej za swoje działania.

Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego

Źródło: sport.pya.org.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 17 June

Początek samotnej żeglugi Krzysztofa Baranowskiego w rejsie dookoła świata na s/y "Polonez" od Newport do Plymouth (25.05.1973 r.). Etap od Plymouth do Newport (17.07.1972 r.) był udziałem w Regatach Samotnych Żeglarzy, które Kapitan Krzysztof Baranowski
sobota, 17 czerwca 1972
Z Plymouth do Newport startują III regaty OSTAR z udziałem Krzysztofa Baranowskiego na s/y "Polonez", Teresy Remiszewskiej na s/y "Komodor" i Zbigniewa Puchalskiego na s/y "Miranda". Regaty wygrał Alain Colas na "Pen Duick IV".
sobota, 17 czerwca 1972