TYP: a1

Rozporządzenie "egzaminacyjne" podpisane

piątek, 24 maja 2013
W dniu 22 maja 2013 r. Pani Minister Joanna Mucha i Pan Minister Sławomir Nowak podpisali wspólnie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw RP dniu 24 maja 2013 r. i zacznie obowiązywać po 7 dniach od daty jego ogłoszenia.

Rozporządzenie.pdf

Źródło: pya.org.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 10 May

Roman Paszke zdobywa patent kapitański.
sobota, 10 maja 1986
Jan Józef Fisher z Krakowa i Czesław Czarnowski z Wilna zakupili w duńskim Nyborgu jacht "Carmen", który stał się tym samym pierwszym jachtem żeglującym pod polską banderą.
niedziela, 10 maja 1925