TYP: a1

Sekstant Expedition - Rosyjska Arktyka 2013

wtorek, 12 lutego 2013
Informacja prasowa

Arktyka
Surowe piękno Rosyjskiej Arktyki fascynowało nas od dawna. Panoramy lśniących, pokrytych lodowcem gór, nieprzebyte przestrzenie i różnorodność tamtejszej przyrody przyciągają jak magnes. W końcu udało się. Przebrnęliśmy przez gąszcz formalności rosyjskiej biurokracji, zdobyliśmy niezbędne zezwolenia i w początkach czerwca wyruszamy z żeglarską wyprawą „Rosyjska Arktyka 2013”.

Obraliśmy sobie za cel przepłynięcie od polskiego wybrzeża aż po granice pokrywy lodowej otaczającej biegun północny - najdalej na północ jak tylko się uda. Ze względu na skalę przedsięwzięcia wyprawę zaplanowaliśmy w 3 modułach obrazujących trzy różne oblicza żeglugi po wodach Rosji. Trasę podzieliliśmy na 6 etapów, na które obecnie kompletujemy załogę.

Do Gdańska wrócimy przywożąc niezwykłe wspomnienia i całą masę zdjęć. W ciągu niemal 100 dni żeglugi na dzielnym polskim jachcie s/y Barlovento II przepłyniemy ponad 8 tysięcy mil morskich, pokonując cztery morza i dwa olbrzymie rosyjskie jeziora.

W wyprawie weźmie udział 50 uczestników dowodzonych dowodzonych przez 3 doświadczonych kapitanów: kpt. Aleksandrę Emche, kpt. Tomasza Kulawika i kpt. Macieja Sodkiewicza – inspiratora i głównego organizatora wyprawy.


SEKSTANT EXPEDITION - ROSYJSKA ARKTYKA 2013
1. WROTA ROSJI


Pierwszy moduł realizować będą etapy 1 i 6 wyprawy. Rozpoczniemy oficjalnym oddaniem cum s/y Barlovento II od gdańskiego nabrzeża. Pożeglujemy wzdłuż wschodnich wybrzeży Bałtyku i zatoki Fińskiej docierając do Sankt Petersburga – Stolicy Carów. Miasto to, nazywane Wenecją Północy, urzeka swym niepowtarzalnym klimatem. Ma ono dwoistą naturę: z jednej strony jest miastem o bardzo zachodnim, europejskim charakterze, a z drugiej strony jego dusza jest prawdziwie rosyjska. Petersburg otwiera przed nami monumentalne Wrota Rosji.


Sankt Petersburg

SEKSTANT EXPEDITION - ROSYJSKA ARKTYKA 2013
2. CERKWIE I ŁAGRY


Kolejny moduł trasy, realizować będą etapy 2 i 5 wyprawy. Podążając w górę Newy dotrzemy do największych jezior Europy. Będziemy żeglować przez wody Ładogi i Onegi, które swym charakterem przypominają otwarte morza - tyle tylko, że woda w nich jest słodka. W rosyjskiej Karelii zobaczymy malownicze drewniane wioski i urokliwy szlak monastyrów, stanowiących jedną z kolebek rosyjskiego prawosławia. Następnie za pomocą systemu 37 śluz, przepłyniemy 227 kilometrów Kanału Bałtycko–Białomorskiego prowadzącego przez dziką i niezamieszkałą tajgę. Na Morzu Białym zatrzymamy się na wyspach Sołowieckich, gdzie po rewolucji październikowej w murach jednego z najważniejszych monastyrów Rosji założono pierwszy sowiecki łagier.


Onega, wyspa Kiży

SEKSTANT EXPEDITION - ROSYJSKA ARKTYKA 2013
3. ARKTYKA


Najtrudniejszą część wyprawy stanowić będzie jej trzeci moduł, czyli żegluga wgłąb wód Arktyki, realizowany przez będą etapy 3 i 4. Z Archangielska przez Morze Białe i Morze Barentsa dotrzemy do dziewiczych archipelagów Nowej Ziemi i Ziemi Franciszka Józefa. Ten ostatni archipelag dzięki ciepłemu Golfsztromowi stanowi najbardziej na północ wysunięty obszar świata gdzie da się dopłynąć jachtem. Zamierzamy dopłynąć jak tylko się uda, aż po granice pokrywy lodowej otaczającej biegun północny. Opłyniemy też Nową Ziemię, gdzie do tej pory nie cumował jeszcze żaden jacht pod polską banderą.


Nowa Ziemia

ROSYJSKA ARKTYKA 2013 – INFORMACJE

s/y BARLOVENTO II

stalowy kadłub
15,9 m długości
100 m2 żagla

Wyprawa odbędzie się na stalowym jachcie typu Rigiel, wybudowanym w 1988 roku przez Stocznię Remontową w Szczecinie. Barlovento II powstał z myślą o dalekich i trudnych wyprawach. Doskonale sprawdził się już w rejonach północnych, między innymi w rejsie dookoła Jan Mayen, Islandii i przez cieśninę Pentland Firth, oraz w rejsie dookoła Zachodniego Spitsbergenu. Tym razem popłynie jeszcze dalej...


TRASA WYPRAWY

ETAP 1
Gdańsk - Liepaja - Tallin - Sankt Petersburg
4 - 15 czerwca 2013
koszt udziału: 1100 PLN


ETAP 2
Sankt Petersburg - Ładoga – Onega - Kanał Białomorski - Wyspy Sołowieckie - Archangielsk
15 czerwca - 6 lipca 2013
koszt udziału: 5500PLN

ETAP 3
Archangielsk
Ziemia Franciszka Józefa – Murmańsk
6 - 28 lipca 2013
koszt udziału: 7500 PLN

ETAP 4
Murmańsk - Ziemia Franciszka Józefa - Nowa Ziemia - Archangielsk
28 lipca - 20 sierpnia 2013
koszt udziału: 7500 PLN

ETAP 5
Archangielsk - Wyspy Sołowieckie - Kanał Białomorski - Onega - Ładoga - Sankt Petersburg
20 sierpnia – 8 września 2013
koszt udziału: 5500 PLN

ETAP 6
Sankt Petersburg - Tallin - Liepaja - Gdańsk
8 - 19 września 2013
koszt udziału: 1100 PLN

Więcej informacji: www.rosyjska-arktyka.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 29 September

Z Gdyni wyruszył w rejs s/y "Nirwana" (Kpt. Wiesław Kłosowski) do Miami i z powrotem (powrót 26.05.1991 r.).
sobota, 29 września 1990