TYP: a1

Rząd chce zaostrzyć kary za zanieczyszczanie Bałtyku

czwartek, 13 stycznia 2011
Weronika Morys
Morze Bałtyckie
Fot. Krzysztof Szymański
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd chce wprowadzić ostrzejsze kary dla właścicieli statków i ich załogi, które zanieczyszczają Morze Bałtyckie. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu regulacji nowelizującej ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.


W nowej ustawie przewidziano sankcje karne dla statków, które wprowadzają do wody substancje zanieczyszczające w takiej ilości, jaka może doprowadzić do pogorszenia jakości wody, zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować znaczne zniszczenie morskiej fauny i flory. Za przestępstwo popełnione świadomie ma grozić kara od trzech miesięcy nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja przepisów wynika z konieczności wdrożenia dyrektyw unijnych.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 30 November

Kpt. Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Kpt. Mazurek została dowódcą ORP Lublin.
środa, 30 listopada 2016
Zmarł Juliusz Sieradzki (ur. 1912 r.), już w latach trzydziestych projektant małych jachtów mieczowych z ożaglowaniem 5, 10, 12 m2, na których wygrywał niemal wszystkie regaty. M. in. zaprojektował popularną Omegę.
wtorek, 30 listopada 1999