TYP: a1

Nowy rządowy pełnomocnik ds. inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

piątek, 13 listopada 2020
Z mediów/PAP

Co prawda Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już nie istnieje, ale przyroda, czy też administracja nie znosi próżni. Rząd chce powołać Główny Urząd Inwestycji Morskich a także pełnomocnik ds. spraw inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.
Założenia projektu rządowego rozporządzenia w sprawie powołania pełnomocnika pojawiły się w czwartek, 12 listopada w wykazie prac legislacyjnych rządu. Sam projekt ma przygotować resort infrastruktury i miałby być on przyjęty przez rząd jeszcze w 2020 roku. Bo, jak czytamy w wykazie, „Wydanie przedmiotowego aktu jest pilnie potrzebne celem zapewnienia właściwej koordynacji działań związanych ze sprawami gospodarki wodą oraz inwestycji morskich i wodnych, w tym rozpoczęcia procesu organizowania Głównego Urzędu Inwestycji Morskich”. 
Czym miałby zajmować się nowy pełnomocnik? W wykazie czytamy, że miałby m.in. prowadzić prace studialne i opracowywać propozycje rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych - koncepcje ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Do jego zadań należałoby również określanie koniecznych inwestycji w gospodarce wodnej i ściekowej a także identyfikacja zagrożeń związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i przeciwdziałaniem skutkom suszy. Do zadań pełnomocnika należałoby także przedstawienie harmonogramu działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich i monitorowanie postępu prac w tej sprawie. 

 

Tagi: pełnomocnik, gospodarka wodna
TYP: a3
0 0
Komentarze