TYP: a1

90. urodziny współtwórcy polskiej szkoły nawigacji, Mirosława Jurdzińskiego

wtorek, 24 listopada 2020
Informacja prasowa/UM w Gdyni

Jubileusz 90. urodzin obchodzi dzisiaj prof. dr. inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński, współtwórca polskiej szkoły nawigacji oraz wyższego szkolnictwa morskiego w zakresie programów i organizacji studiów, Fellow of The Nautical Institute, laureat prestiżowej nagrody Hevelius Award za zasługi dla rozwoju nawigacji.

 

Profesor Mirosław Jurdziński z Uniwersytetem Morskim w Gdyni związany jest od roku 1964, kiedy rozpoczął pracę kolejno na stanowiskach  starszego wykładowcy, docenta, profesora nadzwyczajnego i od 1994 roku - profesora zwyczajnego. Prowadził zajęcia z astronawigacji i nawigacji dla studentów i uczestników kursów oficerskich organizowanych przez Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, a obecnie prowadzi wykłady z nawigacji, planowania podróży i dewiacji kompasu magnetycznego.

Profesor Jurdziński jest autorem ponad 50 podręczników i skryptów z dziedziny nawigacji i eksploatacji statków, w tym tak podstawowych jak: „Astronawigacja”, „Nawigacja”, „Podstawy bezpiecznej eksploatacji masowców” czy cykl podręczników z zakresu planowania podróży statku morskiego. Profesor Jurdziński jest również autorem ponad 300 artykułów, prac badawczych, ekspertyz i recenzji. Obszar jego zainteresowań naukowych stanowi nawigacja morska, astronawigacja i planowanie podróży.

Z morzem związał się i w teorii, i w praktyce. Po ukończeniu w 1951 roku Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, podjął pracę na statkach PMH, by  w 1963 roku uzyskać dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Sześć lat później ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, a w 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie nawigacji. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1974.

Ze szkolnictwem morskim profesor Jurdziński jest związany od roku 1959, kiedy to podjął pracę na stanowisku wykładowcy i kierownika praktyk morskich w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego. Był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej (w latach 1978 – 1990). Od 1984 roku, przez kolejne trzy lata pełnił funkcję Prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach IMO i jej poprzedniczki – Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO).

W 1983 roku Sekretarz Generalny IMO powołał profesora Mirosława Jurdzińskiego na stanowisko profesora wizytującego w Światowym Uniwersytecie Morskim w Malmo, na którym wykładał nawigację satelitarną i planowania podróży do roku 1990. Od 1977 roku profesor jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Morskich (IMLA), a od roku 1979 - Instytutu Nautycznego w Londynie (The Nautical Institute). W latach 1977-1982 przewodniczył Sekcji STW Krajowego Ośrodka ds. IMO, a następnie, w latach 1983-2000, Sekcji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi. Był również wieloletnim członkiem Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn i Sekcji Nawigacji Komitetu Geodezji i Nawigacji PAN.

Profesor Mirosław Jurdziński został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za długoletnią służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” oraz honorową odznaką ”Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.

W 2019 roku profesor Jurdziński otrzymał prestiżową nagrodę Hevelius Award nadaną przez Poland Branch of The Nautical Institute podczas Konferencji TransNav 2019. Nagroda ta przyznawana jest w uznaniu za wybitny wkład w rozwój nawigacji. Tak jak Heweliusz był pierwszym zagranicznym członkiem Towarzystwa Królewskiego w Londynie (1664), tak profesor Jurdziński jest pierwszym polskim członkiem londyńskiego Instytutu Nautycznego (1984).

Z okazji urodzin Uniwersytet Morski w Gdyni wystosował do jubilata życzenia: 

Szanowny Panie Profesorze!

W dniu Pana 90 urodzin, składam Panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z pracy na Uczelni!

W rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wniósł Pan Profesor wkład szczególny – jako wieloletni wykładowca i mentor młodych pokoleń, adeptów sztuki nawigacji. Dzisiaj, patrząc w gwiazdy, czytamy z ich układu znacznie więcej niż uczeni minionych epok. Zawdzięczamy to nie tylko współczesnym technologiom, ale przede wszystkim uczonym takim jak Pan, autor znanego każdemu studentowi podręcznika akademickiego „Astronawigacja”. 

Składając Panu Profesorowi życzenia, składam również Panu podziękowania za kilkadziesiąt lat życia związanych z naszą Uczelnią, za Pana wielki wkład pracy i zaangażowanie w wychowanie kilku pokoleń oficerów Polskiej Marynarki Handlowej, a jako Pana wychowanek także za czas spędzony razem, za prowadzone wspólnie projekty, wspólnie napisane artykuły i podręczniki, a także za liczne porady i wsparcie.

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit

Tagi: prof. dr. inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński, nawigacja, Uniwersytet Morski w Gdyni
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 29 September

Z Gdyni wyruszył w rejs s/y "Nirwana" (Kpt. Wiesław Kłosowski) do Miami i z powrotem (powrót 26.05.1991 r.).
sobota, 29 września 1990