TYP: a1

"Zasłyszane" na twojejtubie - Vendée Globe

poniedziałek, 27 lutego 2012
WM
Vendée Globe to regaty solo, dookoła Ziemi, bez zawijania do portu i bez pomocy z zewnątrz. Regaty odbywają się co cztery lata. Najbliższe rozpoczną się 10 listopada 2012 roku.TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 30 November

Kpt. Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Kpt. Mazurek została dowódcą ORP Lublin.
środa, 30 listopada 2016
Zmarł Juliusz Sieradzki (ur. 1912 r.), już w latach trzydziestych projektant małych jachtów mieczowych z ożaglowaniem 5, 10, 12 m2, na których wygrywał niemal wszystkie regaty. M. in. zaprojektował popularną Omegę.
wtorek, 30 listopada 1999