TYP: a1

Odrzańska Droga Wodna za środki unijne?

środa, 20 czerwca 2018
Z mediów/MGMiŻŚ

Połączenie wodne śródlądowe Szczecin – Berlin stało się częścią europejskiego korytarza transportowego Morze Północne-Bałtyk. Teraz Polska może się ubiegać o środki unijne na modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej na jej końcowym fragmencie.

[t][/t] [s]Fot. Wikipedia[/s]

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia regulującego działanie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Wpisane w niego zostało połączenie wodne śródlądowe Świnoujście/Szczecin – Berlin.

Włączenie odcinka, który integruje polskie śródlądowe drogi wodne z siecią dróg europejskich do korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, otwiera możliwości ubiegania się o środki z CEF na modernizację infrastruktury hydrotechnicznej jeszcze w ramach bieżącej perspektywy finansowej.

Odcinek Odry w okolicach Szczecina był wprawdzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, jednak nie został włączony do żadnego z tzw. „korytarzy bazowych”, co stanowiło formalną barierę dla starania się o środki finansowe na rozwój sieci TEN-T.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje się do aktualizacji wytycznych w sprawie sieci TEN-T na następną perspektywę finansową opracowując program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Komisja Europejska włączyła się w prace koncepcyjne nad programem i w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych przyjęła do realizacji projekt "Wsparcie polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w świetle nowego Prawa Wodnego" przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowana analiza kosztów i korzyści dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Powstanie również strategia komunikacji. Na jej podstawie będą realizowane działania promujące rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Za wybór wykonawcy obydwu zadań odpowiada Komisja Europejska, a umowa powinna być podpisana do końca sierpnia 2018.

 

Tagi: Odra, droga wodna, żegluga
TYP: a3
0 0
Komentarze
Zbigniew Stankiewicz: A Wisła ????????????????
poniedziałek, 25 czerwca 2018, 19:12 Skomentuj
0 0
TYP: a2

Kalendarium: 10 May

Roman Paszke zdobywa patent kapitański.
sobota, 10 maja 1986
Jan Józef Fisher z Krakowa i Czesław Czarnowski z Wilna zakupili w duńskim Nyborgu jacht "Carmen", który stał się tym samym pierwszym jachtem żeglującym pod polską banderą.
niedziela, 10 maja 1925