TYP: a1

Z Warszawy nad Zegrze i Wielkie Jeziora Mazurskie - Kanał Żerański pogłębiony

poniedziałek, 6 sierpnia 2018
Informacja prasowa/MGMiŻŚ

Udrożniono Kanał Żerański, dzięki czemu swobodnie można przepłynąć z Warszawy do Zalewu Zegrzyńskiego. To jedna z wielu zapowiadanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej inwestycji dotyczących dróg wodnych. 

[t][/t] [s]Fot. Esssem - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Wikipedia[/s]

Minister Marek Gróbarczyk na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że w przyszłym roku zostanie przywrócony tor żeglugowy łączący Warszawę z Wielkimi Jeziorami na Mazurach.  – Poprawimy warunki nawigacyjne, aczkolwiek nadal jesteśmy uzależnieni od poziomu wody, ponieważ w Warszawie, szczególnie w ostatnich latach są niskie stany i to uniemożliwia żeglugę jednostek – mówił minister. – W dalszej kolejności pracujemy nad odbudową szlaku do jezior mazurskich. Pracujemy w tej chwili w porcie w Ostrołęce i pogłębiamy go. W dalszej kolejności będziemy pracowali na Narwi, umacniając brzegi, pogłębiając koryto rzeki – dodał.


Kolejnym etapem modernizacji szlaku z Warszawy na jeziora mazurskie ma być Pisa. W tamtym rejonie, jak poinformował prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oprócz prac regulacyjnych, pogłębiarskich, konieczna będzie budowa co najmniej dwóch podpiętrzeń, między innymi w Piszu.


W ramach robót utrzymaniowych zostaną przywrócone do należytego stanu technicznego budowle regulacyjne o ostrogi w granicach miasta Warszawy. Roboty budowlane zaplanowano na 2019 r. Ich koszt to 600 tys. zł. Pozwoli to na lepszą żeglowność nurtem rzeki. Rozwiązaniem dla sytuacji hydrologicznej miasta Warszawy jest budowa stopnia wodnego na północ od Warszawy.

Na rzece Narew nastąpi regulacja koryta rzeki, polegająca przede wszystkim na zabezpieczeniu przeciwerozyjnym brzegów w celu skoncentrowania koryta rzeki, aby zachować głębokości tranzytowe w okresach niskich stanów wód. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 200 mln złotych.


Natomiast zakres prac na Pisie powinien objąć zarówno roboty pogłębiarskie, jak i regulację trasy rzeki. Najgorsze warunki panują od ujścia do m. Jeże. Konieczne są więc dwa mniejsze spiętrzenia, w tym w mieście Pisz. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ok. 225 mln zł.

 

Tagi: Kanał Żerański, Wielkie Jeziora Mazurskie
TYP: a3
0 0
Komentarze