TYP: a1

Zostań oficerem łącznikowym

czwartek, 19 stycznia 2017
Informacja prasowa

Ruszył nabór wolontariuszy do lądowej obsługi największych tegorocznych m międzynarodowych wydarzeń w Szczecinie - czerwcowych bałtyckich manewrów BALTOPS 2017 i sierpniowego finału regat TTSR 2017. Zainteresowani mogą zgłaszać się do końca lutego br.

The Tall Ship Races

Fot. Wiesław Seidler

Kim jest oficer łącznikowy?

To łącznik pomiędzy załogą żaglowca a organizatorami imprezy. Dba o komfort żeglarzy i stara się, by ci zapamiętali Szczecin jak najlepiej. Zgłoś się i zostań jednym z nich!

Oficer łącznikowy jest pierwszą osobą, którą spotyka załoga po zacumowaniu. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką podczas jej pobytu w Szczecinie. Jest opiekunem żaglowca i przedstawicielem miasta, którego praca rzutuje na ocenę Szczecina i samej organizacji imprezy. Wolontariusze, towarzysząc załodze, nadzorują m.in. logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarczają informacje dotyczące programu wydarzenia, koordynują terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują na sytuacje, których nikt wcześniej nie przewidział. Wszystko po to, by żeglarze czuli się w naszym mieście dobrze, miło nas wspominali i chcieli do nas wracać.

 

Kto może zostać oficerem łącznikowym?

Do udziału w rekrutacji organizatorzy zapraszają osoby, które:

• w dniu złożenia deklaracji mają ukończony 20. rok życia,

• posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym, a znajomość drugiego języka (szczególnie niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub skandynawskiego) będzie dodatkowym atutem,

• są dyspozycyjne,

• są otwarte na ludzi i świat,

• będą czerpały radość i satysfakcję z wykonywanej pracy,

• charakteryzują się odwagą, odpowiedzialnością, zorganizowaniem, elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych im zadań,

• umieją działać pod presją czasu oraz odnaleźć się w nowej, trudnej, a czasem nawet stresowej i konfliktowej sytuacji,

• są obdarzone wysoką kulturą osobistą,

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

The Tall Ship Races

Fot. Wiesław Seidler

Jak zostać oficerem łącznikowym?

• Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.ttsr.eu, utwórz konto i wypełnij deklarację uczestnictwa. Po wciśnięciu pola WYŚLIJ deklaracja pojawi się automatycznie w systemie. Po sprawdzeniu deklaracji przez pracownika Centrum Żeglarskiego, kandydat na wolontariusza otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą poprawność wypełnionego dokumentu lub prośbę o korektę/ uzupełnienie deklaracji.

• Następnie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać pocztą do biura organizatora podpisaną, poprawnie i czytelnie wypełnioną deklarację uczestnictwa.

• Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym zaprosimy wybranych kandydatów na rozmowy rekrutacyjne, których celem będzie lepsze poznanie i sprawdzenie kompetencji językowych. O terminie i miejscu rozmowy kandydat na wolontariusza – oficera łącznikowego zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

• Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana bezpośrednio do kandydata drogą poczty elektronicznej.

• Z zakwalifikowanymi osobami podpiszemy porozumienia i zaprosimy do uczestnictwa w szkoleniach.

• Organizator przydzieli każdemu z oficerów łącznikowych jednostkę, nad którą będzie on sprawował opiekę.

• Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w procedurze związanej z powołaniem na stanowisko wolontariusza.

 

Na zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy – oficerów łącznikowych organizatorzy czekają do końca lutego 2017 roku. Spotkania kwalifikacyjne odbywać się będą w pierwszej połowie marca.

Przewidywana liczba wolontariuszy wyniesie w przypadku tegorocznego finału regat TheTall Ships Races ok. 150 osób.

Wolontariat w charakterze oficera łącznikowego to propozycja dobrego, ciekawego i mądrze spędzonego czasu. Wspomnienia, których czas nie wymaże i satysfakcja są tym, czego doświadczysz dołączając do oficerskiego zespołu. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami Centrum Żeglarskiego pod adresem e-mail: wolontariusze@centrumzeglarskie.pl

Osoby, które ukończyły 18. rok życia i zainteresowane są współpracą na zasadzie wolontariatu (ale nie w charakterze oficera łącznikowego) skorzystać mogą z naboru do pomocy w obsłudze wydarzenia. Wolontariusz obsługujący wydarzenie to osoba, która wesprze pracę biur terenowych polskiego i angielskiego organizatora finału regat The Tall Ships Races 2017. Więcej: www.ttsr.eu

 

Tagi: The Tall Ship Races, wolontariat
TYP: a3
0 0
Komentarze