TYP: a1

XVI Regaty Unity Line coraz bliżej

czwartek, 21 lipca 2016
Informacja prasowa
Zapraszamy do zgłoszeń do XVI Regat Unity Line w dniach 11-14 sierpnia 2016 roku. W związku z dokonana rozbudową Mariny Solnej w Kołobrzegu i powiększeniem ilości miejsc postoju regaty wracają na tradycyjną trasę Świnoujście - Kołobrzeg - Świnoujście.Dzięki Akademii Morskiej w Szczecinie, uczestniczącej w regatach od początku w 2001 roku, planowany jest udział statku szkolno - badawczego "Nawigator XXI". Akademia udostępniła również swoje nabrzeża w Porcie Kołobrzeg. Stanie tam statek Komisji Sędziowskiej "Morski Patrol" oraz duże jednostki, które ze względu na swoją wielkość muszą stanąć bezpośrednio przy nabrzeżu. Do tych jednostek i na pozostałej części nabrzeża staną jachty metodą burta do burty. Ten sposób, praktykowany od lat w regatach, zapewnia wszystkim miejsce postojowe. Postoje w portach dla uczestników regat są bezpłatne.Mapka Mariny Solnej z zaznaczonym miejscem postoju jachtów regatowych.


Zgłoszeń należy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej: www.regaty-unityline.pl. oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej i aktualnego świadectwa pomiarowego z nazwą jachtu do 30 lipca na adres: piotr.stelmarczyk@gmail.com. Jeżeli ktoś nie jest pewien startu organizatorzy proszą o zgłoszenie bez wpłaty. Wpłata może być bezpośrednio przez regatami w Świnoujściu.

Udział w regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości: 60 PLN od jachtu oraz dodatkowo od każdego kapitana i załoganta 40 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 50 PLN na rachunek bankowy: Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK VIII O/ Szczecin nr konta 30 1090 2268 0000 0001 1385 6875. Postój jachtów w Porcie Jachtowym w Świnoujściu i Kołobrzegu podczas regat będzie bezpłatny.

Uwaga ! Zamkniecie listy zgłoszeń 30 lipca, po tym terminie Organizator może zadecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe wynosić będzie 120 PLN od jachtu oraz od każdego załoganta 80 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 100 PLN.

W regatach jachty ze świadectwem ORC i KWR mogą być klasyfikowane tylko w jednej klasie, wyklucza się uczestnictwo tych jachtów w klasie OPEN. W regatach dopuszcza się uczestnictwo jachtu, tylko w jednym z dwóch wyścigów, jedynie w grupie jachtów towarzyszących, które nie będą klasyfikowane. Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane.

Tagi: regaty, Unity Line,
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 26 February

W czasie pełnienia obowiązków służbowych zmarł Adrzej Benesz, od 1973 r. prezes PZŻ.
czwartek, 26 lutego 1976
S/y "Euros" z Kpt. Aleksandrem Kaszowskim okrążył Przylądek Horn jako drugi, po "Polonezie" polski jacht.
poniedziałek, 26 lutego 1973