TYP: a1

Światowy Dzień Wody 2013

piątek, 22 marca 2013

Fot. Rainer Zenz
22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Ideę obchodów stanowi uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku hasło przewodnie to „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody”. Cele, do zrealizowania których dąży ONZ, to m.in. promowanie przykładów skutecznej współpracy w dziedzinie wody, poprawa jakości edukacji w kwestii wody oraz prawodawstwa krajowego i międzynarodowego czy podkreślenie znaczenia ustaleń dotyczących wody, przedstawionych na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Konferencja Rio+20).
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 17 January

Zmarł Tadeusz Borysewicz - oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP "Jaskółka" walczący w obronie Helu, po wojnie - brał udział w odbudowie basenu jachtowego w Gdyni, ratowaniu sprzętu żeglarskiego, organizacji jacht klubu. Współorganizator i redaktor czaso
środa, 17 stycznia 1973