Szkoła żeglarstwa 4winds - Znaki kardynalne

czwartek, 11 sierpnia 2016
Kpt. Krzysztof Piwnicki
Wielokrotnie na naszych żeglarskich szlakach za równo morskich jak i śródlądowych spotykamy znaki nawigacyjne należące do grupy znaków kardynalnych. Wielu z nas, mimo często wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu jachtów i motorówek, przy spotkaniu z „kardynałką” musi przez chwilę zastanowić się co ona oznacza. Często też mamy poważne wątpliwości jak dany znak należy „czytać”. Spróbujmy zatem przypomnieć i usystematyzować widzę o tych znakach nawigacyjnych.

Co to są znaki kardynalne?
Znaki kardynalne to grupa czterech znaków wskazujących kierunki geograficzne (północ, południe, wschód i zachód – kardynalne kierunki świata). Znaki te informują nas, z której strony w układzie geograficznym dany znak należy ominąć. Znak kardynalny północny informuje, że należy go minąć od strony północnej, kardynalny południowy mijamy od południa itd. Znaki te stawia się w celu ostrzeżenia jednostek o niebezpieczeństwie znajdującym się po przeciwnej stronie, niż ta którą wskazuje znak. Znaki kardynalne najczęściej ustawiane są pojedynczo. Można jednak spotkać się z rozwiązaniami, w których są one ustawione w taki sposób, by „zamknąć” dla żeglugi pewien akwen. Jakkolwiek zostaną one jednak ustawione w sposób jasny i czytelny wskazują nam obszar, na którym nasza jednostka pozostaje bezpieczna.
Cechy rozpoznawcze znaków kardynalnych

Znaki kardynalne możemy rozpoznać dzięki:
a. znakowi szczytowemu – dwa czarne stożki w różnym układzie
b. kolorystyce znaku – barwy czarno żółte w różnym układzie
c. charakterystyce świateł – ilość i czas trwania białych błyskówZnak kardynalny północny – mijamy od północy

• Stożki - dwa skierowane ku górze (na północ)
• Barwa – kolor czarny w miejscu wskazanym przez stożki (u góry)
• Charakterystyka światła quick koloru białego.


Znak kardynalny południowy – mijamy od południa

• Stożki - dwa skierowane ku dołowi (na południe)
• Barwa – kolor czarny w miejscu wskazanym przez stożki (u dołu)
• Charakterystyka światła – qiock lub very quick 6 plus long flash, kolor biały

Znak kardynalny wschodni – mijamy od wschodu

• Stożki – jeden skierowany ku dołowi, drugi ku górze, stykają się podstawami
• Barwa – kolor czarny w miejscach wskazanych przez stożki
(jeden pas u dołu, drugi u góry).
Charakterystyka światła – quick lub very quick 3, kolor biały

Znak kardynalny zachodni – mijamy od zachodu

• Stożki – jeden skierowany ku dołowi, drugi ku górze i stykają się szczytami
• Barwa – kolor czarny w miejscu wskazanym przez stożki (na środku)
• Charakterystyka światła – quick lub very quick 9, kolor biały


Jak zapamiętać kardynałki?

Wielu osobom mimo ogólnej znajomości znaków kardynalnych problem sprawia zapamiętanie układów stożków i barw na nich stosowanych. Metod ułatwiających zapamiętanie tych układów jest wiele. Poniżej przedstawimy chyba najprostszą z nich. Na kardynalnej północnej znaki szczytowe, czyli stożki, są skierowane ku górze, „bo na mapie północ jest na górze”. Analogicznie dwa stożki skierowane szczytami ku dołowi mówią nam o tym, że mamy do czynienia z kardynalną południową,
„bo na mapie południe jest na dole”. Kardynalne wschodnią i zachodnią utożsamiamy natomiast z talią kobiety. Stożki stykają się ze sobą podstawami, co sugeruje nam talię otyłej „babuszki rosyjskiej”, a że Rosja leży na wschodzie, więc mamy do czynienia z kardynalną wschodnią (tzw. gruba Rosjanka). Gdy natomiast stożki stykają się szczytami, co przypomina talię szczupłej Francuzeczki, a że Francja leży na zachodzie to łatwo zapamiętać, że to kardynalna zachodnia. I wszystko.

Jeśli zaś chodzi o sposób malowania, to wyobraźmy sobie, że znaki kardynalne są całe żółte, a czarny pas został namalowany tam, gdzie wskazują stożki ze znaków szczytowych. I tak oto: kardynalna północna – stożki skierowane ku górze, a więc na żółtym tle czarny pas znajduje się u góry znaku - zatem barwa znaku czarno-żółta. Kardynalna południowa - dwa stożki skierowane ku dołowi, a więc czarny pas umieszczono na dole żółtego znaku, zatem barwa znaku żółto-czarna. Gruba Rosjanka (kardynalny wschodni) - jeden stożek wskazuje górę, drugi dół, a więc barwa czarno-żółto-czarna. I kardynalna zachodnia (stożki stykają się szczytami wskazując środek znaku) - zatem na żółtym tle czarny pas po środku co daje nam kolorystykę żółto-czarno-żółtą.

Oznaczenie „kardynałek” na mapie

Oznaczenie znaków kardynalnych na mapie zależne jest od rodzaju znaku. Podane też są litery sugerujące kolor znaku BY – black, yellow (czarno-żółty), YB – yellow, black (żółto-czarny), BYB black, yellow, black (czarno-żółto-czarny), YBY – yellow, black, yellow (żółto-czarno-żółty). Uwidoczniony jest także rodzaj znaku szczytowego. Znaki te mogą być umiejscowione na kolumnach lub tykach. Pamiętajmy. O rodzaju i znaczeniu znaku decyduje znak szczytowy i barwa a nie kształt samego znaku, który widzimy na wodzie.Jeżeli znaki nawigacyjne „uzbrojone” są w światła, dzięki którym możemy je zidentyfikować w nocy, przy znaku na mapie znajdziemy „łezkę” koloru fioletowego oraz opis charakterystyki światła Pamiętajmy, że kierunek skierowania „łezki” na mapie nie sugeruje nam, w którą stronę światło znaku jest skierowane, ale informuje jedynie, że znak taki w ogóle takie światło posiada.Aby łatwiej zapamiętać charakterystyki świateł poszczególnych znaków kardynalnych można wpisać je w tarczę zegara. Kardynalna wschodnia znajdująca się na godzinie trzeciej błyska trzy razy. Kardynalna zachodnia z godziny dziewiątej błyska dziewięć razy. Południowa sześć + jeden błysk, dłuższy aby nie pomylić z zachodnią „dziewiątką”. Kardynalna północna błyska bez przerwy.I na zakończenie tej części locji morskiej ważna uwaga: znaki kardynalne, tak jak i wszystkie inne znaki na wodzie należy respektować. KONIECZNIE.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4winds szkoła żeglarstwa
Tagi: znaki kardynalne, szkoła żeglarstwa 4winds
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 17 June

Początek samotnej żeglugi Krzysztofa Baranowskiego w rejsie dookoła świata na s/y "Polonez" od Newport do Plymouth (25.05.1973 r.). Etap od Plymouth do Newport (17.07.1972 r.) był udziałem w Regatach Samotnych Żeglarzy, które Kapitan Krzysztof Baranowski
sobota, 17 czerwca 1972
Z Plymouth do Newport startują III regaty OSTAR z udziałem Krzysztofa Baranowskiego na s/y "Polonez", Teresy Remiszewskiej na s/y "Komodor" i Zbigniewa Puchalskiego na s/y "Miranda". Regaty wygrał Alain Colas na "Pen Duick IV".
sobota, 17 czerwca 1972