TYP: a1

Polisa ubezpieczeniowa - najważniejszy dokument na jachcie

wtorek, 17 stycznia 2017
Piotr Stelmarczyk

Od sezonu 2017 organizatorzy Regat Poloneza, Regat Unity Line, Regat Przyjaźni i Regat Sputnik wymagać będą od zgłaszających się do regat żeglarzy kserokopii lub skanu polisy Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej zawartej w firmie ubezpieczeniowej działającej na terenie Polski. 

ubezpieczenie

Firma Ubezpieczeniowa Pantaenius GmbH

Dotychczas ograniczano się do odebrania oświadczenia, iż takowe ubezpieczenie jest, ale w praktyce okazywało się, że to oświadczenie nie zawsze jest prawdziwe. Po regatach dokumenty te będą żeglarzom zwracane, aby mogli je przekazać organizatorom kolejnych regat.  W przypadku zdarzeń skutkujących roszczeniami odszkodowawczymi organizator regat będzie kserokopie lub wydruki polis przekazywał stronom zdarzenia.

 

Kwoty gwarancyjne ubezpieczenia OC winny być wysokie gdyż są uzasadnione wysokimi kosztami leczenia urazów, coraz wyższą wartością jachtów oraz faktem, iż w jednym zdarzeniu szkodę może ponieść wiele osób.  Proszę popatrzeć na swoje polisy samochodowe OC, suma gwarancyjna wynosi 6.000.000 euro, w tym 1.000.000 euro na szkody w mieniu i 5.000.000 euro na szkody osobowe. Taka samą, 6.000.000 euro kwotę gwarancyjną oferuje żeglarzom firma Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów, to bardzo dobre zabezpieczenie na okoliczność wypadków.  Ubezpieczenie Pantaenius w zakresie OC obejmuje ryzyko związane z udziałem w regatach. Ponadto nie tylko zapewnia pokrycie szkód, które zostały wyrządzone względem osób trzecich, ale także chroni przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi w tym zakresie.

ubezpieczenia

Firma Ubezpieczeniowa Pantaenius GmbH.

Mając jacht o wartości 10.000 zł można poważnie uszkodzić jacht o wartości kilku milionów zł. Oczywiście najlepszym ubezpieczeniem jest pakiet ubezpieczenia casco, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków.  W  sprawie kosztów polis należy rozmawiać z konkretną firmą ubezpieczeniową  o konkretnym jachcie, zależy to od  sytuacji żeglarza i jachtu.  

 

Posiadanie polisy znakomicie ułatwia rozmowy uczestników wszelkich zdarzeń na wodzie, polisa jest zdecydowanie tańsza od procesów odszkodowawczych, samo wynajęcie adwokata od razu wywoła większe koszty niż polisa. A sytuacje po awariach wywołują mnóstwo emocji i ustalenie winy może być trudne. Oszczędźmy sobie trudnych, nerwowych sytuacji oraz kosztów i zacznijmy kolejny sezon od wizyty u ubezpieczyciela. 

 

 

 

 

 

Tagi: ubezpieczenie, wypadek
O Autorze

Piotr Stelmarczyk

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 22 September

Zmarł Dariusz Bogucki, konstruktor statków i jachtu "Gedania", kapitan jachtowy, uczestnik wielu wypraw oceanicznych i polarnych, pod żaglami opłynął Horn i dotarł za oba kręgi polarne. Był również znanym publicystą i pisarzem; m.in. autorem książek - "Is
niedziela, 22 września 2002
Na jachcie "Neo Vent" z Trinite-sur-Mer drogą na zachód wyruszył w okołoziemski rejs Pierre Auboiroux; podróż zakończył 29.08.1966 r., a trasa wiodła przez Atlantyk, Panamę, Markizy, Cieśninę Torresa, Indie, Suez i Saint Tropez.
wtorek, 22 września 1964
Zagłada żaglowca "Teaping"; zbudowany w 1863 r., był jednym z pierwszych kliprów kompozytowych, regularnie brał udział w Tea Races (1856-1871).
piątek, 22 września 1871