TYP: a1

Miedzynarodowy, otwarty konkurs na portret Georga Jacoba Steenke

piątek, 11 kwietnia 2014
Informacja prasowa
Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego logoGeorg Jacob Steenke, twórca i budowniczy Kanału Elbląskiego (Oberlandzkiego), to niezwykle ważna postać tamtej epoki. Tak wiele wiemy o jego najważniejszym dziele, lecz wszystko co dotyczy Steenke jest niedostępne i tajemnicze. Domy, w których mieszkał, w Elblągu i Czulpie, uległy zniszczeniu, a informacje o nich są szczątkowe. Miejsce pochówku w Elblągu jest nieznane. Brak jest wreszcie jakichkolwiek informacji o postaci G. J. Steenke. Nie zachował się żaden jego wizerunek ani opis jego wyglądu.

Tak narodził się pomysł powierzenia artystom malarzom stworzenia wizerunku twórcy Oberlandzkiego cudu techniki. Ogłaszamy otwarty, międzynarodowy konkurs plastyczny na wykonanie portretu G. J. Steenke w takim kształcie, jakby był wykonany za jego życia, w technice i stylistyce XIX-wiecznego europejskiego portretu realistycznego. Zwycięski portret trafi do budowanej właśnie nowej Izby Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec, gdzie będzie witał wchodzących do muzeum gości. Na autorów prac czeka wiele cennych nagród związanych ściśle z dziełem G. J. Steenke. Zgromadzona na starcie pula nagród już przekracza 10 000 zł i ciągle rośnie.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu oraz formularzu konkursowym. Wszyscy twórcy, którzy w terminie do 19 maja 2014 r. prześlą pocztą elektroniczną zgłoszenie mogą skorzystać ze specjalnej oferty na zakup materiałów potrzebnych do wykonania portretu. Na Wasze prace czekamy do 16 czerwca 2014 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w przeddzień urodzin G.J. Steenke, podczas wielkiej gali Dni Elbląga w dniu 21 czerwca 2014 r. w Elblągu.

Zachęcamy do przekazywania tej wiadomości do znanych wam środowisk artystycznych za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów.

Źródło: navicula.org.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze