TYP: a1

Wyremontowano dwie śluzy na Kanale Augustowskim

wtorek, 29 czerwca 2021
Informacja prasowa/Wody Polskie

Dwie śluzy na Kanale Augustowskim, Paniewo i Gorczyca zostały wyremontowane. Koszt prac to ok. 1,5 mln zł.

Zakończono remont trzech par wrót na śluzie Paniewo. Za blisko 1 milion złotych wymienione zostały wrota górne, środkowe i dolne - na jedynej po stronie polskiej dwukomorowej śluzie na Kanale. Śluza, z powodu dużej różnicy poziomów między jeziorem Paniewo a jeziorem Krzywym, która wynosi 6,7 m, składa się z dwóch połączonych ze sobą komór. Na sąsiedniej śluzie - Gorczyca wymienione zostały wrota górne. Ich koszt to 230 tys. Remont wrót dolnych na tej śluzie zakończył się pod koniec ubiegłego roku i kosztował kolejne 300 tys. złotych.

Trwa opracowywanie dokumentacji na remont śluzy Augustów. Wody Polskie posiadają już pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, czekamy na decyzję pozwolenie wodnoprawne. Po jej uzyskaniu wystąpią o pozwolenie na budowę i ogłoszą przetarg na wybór wykonawcy remontu śluzy Augustów, prawdopodobnie pod koniec roku. Zakończenie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie śluzy po remoncie przewidywane jest na ostatni kwartał 2023 roku, czyli rok obchodów 200-lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego. Inwestycja ma na celu przywrócenie sprawności technicznej śluzy i utrzymanie drożności drogi wodnej Kanał Augustowski dla żeglugi śródlądowej. Remont śluzy Augustów będzie polegał na wzmocnieniu ścian komory i głów śluzy, wymianie poszycia wrót, remoncie mechanizmu napełniania, zmianie sposobu obsługi śluzy z ręcznego na elektryczny lub hydrauliczny, umocnieniu brzegów ścianką szczelną awanportu dolnego i górnego, pogłębieniu kanału od strony awanportu dolnego, zmiany zagospodarowania terenu wokół śluzy (wymiana ciągów pieszych, montaż oświetlenia, wymiana ogrodzenia, wykonanie monitoringu śluzy spiętego z budynkiem operatora śluzy i budynkiem Zarządu Zlewni).  Po północnej stronie nabrzeża odtworzona zostanie „mała przystań” w postaci pływającego pomostu na 6 – 8 jednostek. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 10 mln. zł.

Razem z rozpoczęciem remontu śluzy Augustów rozpocznie się remont jazu na stopniu wodnym Augustów. Trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń. Kapitalna modernizacja jazu jest konieczna ze względu korozje betonu na ścianach jazu, skorodowane części metalowe zasuw, zużyte mechanizmy, uszkodzenia umocnień i miejscowe erozje brzegów. Inwestycja ma za zadanie ochronę powodziową części miasta Augustów. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 4 mln. zł.

W najbliższych latach zostanie wyremontowana Śluza Białobrzegi (szacunkowy koszt to 5 mln. zł) i jazy w miejscowościach: Rygol, Dębowo, Białobrzegi, Gorczyca, Sosnowo oraz Spichlerzysko. Na bieżąco trwają też prace utrzymaniowe na Kanale Augustowskim i w jego najbliższym otoczeniu. Remontowane są zabytkowe budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze strażnic wodnych. Dwukrotnie wykaszana jest roślinność rozwijającą się w dnie kanału oraz usuwane wykoszone porosty. Prace już trwają. Wykoszony został odcinek od śluzy Augustów do śluzy Borki.


 

Kanał Augustowski cieszy się coraz większą popularnością turystów. Przez dwa lata z rzędu pobijane były historyczne rekordy śluzowań. W 2019 roku różnicę poziomów wody na 14 śluzach pokonało ponad 34 tysiące jednostek pływających, w ubiegłym roku natomiast prześluzowowanych zostało ponad 46 tysięcy obiektów. W tym roku w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia drogi wodnej, przez śluzy Kanału przepłynęło blisko 6 tysięcy jednostek.


 

Tagi: Kanał Augustowski
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 14 June

Zginął na morzu Kpt. Tadeusz Rożniewski.
wtorek, 14 czerwca 2005
W Rotterdamie odbywa się chrzest s/y "Łódka Bols".
sobota, 14 czerwca 2003
Z Gdańska wyrusza w rejs dookoła świata "Antica" Jerzego Wąsowicza.
niedziela, 14 czerwca 1998
Z portu Falmouth wyszedł w rejs mały kecz "Suahili" z Robinem Knox-Johnstonem na pokładzie; powrócił do tego samego portu 22.04.1969 r.; trasa rejsu wiodła dookoła świata z okrążeniem trzech przylądków: Horn, Leeuwin i Dobrej Nadziei.
piątek, 14 czerwca 1968