TYP: a1

Ważne zmiany w PPJK

poniedziałek, 4 kwietnia 2011
Jacek Olubiński
W dniu 26 marca w Zarzeczewie założone zostało Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych, które od tego dnia przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie i prowadzenie cyklu regat o tej nazwie. Siedzibie Stowarzyszenia gościny udzielił YC Anwil z Włocławka. Mamy nadzieję, że nowe zasady organizacji dadzą stabilne podstawy organizacyjne i finansowe na następne – co najmniej - 15 lat tradycyjnych już zawodów żeglarskich. Funkcję prezesa Stowarzyszenia i jednocześnie komandora cyklu regat PPJK powierzono Andrzejowi Janowskiemu. Pełny skład władz PPJK, statut oraz standardy regat eliminacyjnych dostępne są na stronie www.ppjk.pl.

Na spotkaniu organizatorów eliminacji PPJK zapadła decyzja o wprowadzeniu pewnych minimalnych standardów obowiązujących organizatorów w zakresie organizacji regat i pobytu zawodników na zawodach. Dokument pod nazwą „Standardy regat eliminacyjnych” jest dostępny na stronie www.ppjk.pl w zakładce "Stowarzyszenie PPJK". Przyjęte regulacje są odpowiedzią na liczne uwagi pod adresem organizatorów regat zgłaszane przez zawodników. Mamy nadzieje, że wprowadzenie i przestrzeganie tych zaleceń spowoduje podniesienie atrakcyjności imprez skupionych w PPJK.


fot. Wojciech Warecki

Zarząd Stowarzyszenia PPJK (od lewej): Marek Lewandowski - Skarbnik, Andrzej Janowski - Prezes, Jarosław Bazylko - Wiceprezes, Jacek Olubiński - Sekretarz, Stanisław Kasprzak - Członek

TYP: a3
0 0
Komentarze