Niesamowite śluzy: pochylnia w Montech

czwartek, 16 sierpnia 2012
Michał Woźniak

Fot. Bertrand Bouret
Niecodziennym urządzeniem hydrotechnicznym służącym do transportu śródlądowego może pochwalić się gmina Montech w południowo-zachodniej Francji. Jest to oddana do użytku w 1974 roku pochylnia na Kanale Garonny, która zastąpiła grupę pięciu klasycznych śluz.


Została tu zastosowana zasada „stoku wodnego”, którą wynalazł niemiecki inżynier Juliusz Greve, a opisał w roku 1961 francuski inżynier Jean Aubert.  Pomysłowy system składa się z dwóch lokomotyw sztywno połączonych ze sobą za pomocą poprzecznej belki przechodzącej nad kanałem – bramy, która działa jak przesuwający się dok, "przepychający" wodę w górę stoku. Kanał jest stale zasilany strumieniem wodnym i wyposażony w śluzę. Gdy jednostka znajdzie się za bramą śluza się zamyka i tworzy się klin wodny, na którym porusza się łódź w górę lub w dół kanału.

Pochylnia pozwala zastąpić pięć klasycznych śluz. Śluzy te są nadal w użyciu, głównie w celu umożliwienia przejazdu statków wycieczkowych. Pochylnia wodna jest zarezerwowana dla łodzi od 30 do 40 m długości. Przepłynięcie pochylnią trwa 20 minut – o 45 minut szybciej niż droga przez pięć klasycznych śluz.

Sposób działania śluzy obrazowo pokazuje animacja: jak to działa?


Fot. Bertrand Bouret

Fot. Pinpin

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 3 March

Barbara Królikowska odbiera nagrodę Rejs Roku za rejs dookoła świata na s/y "Karolka".
piątek, 3 marca 2006
Wokółziemskie regaty The Race zakończył "Club Med.", 110. stopowy katamaran dowodzony przez Granta Daltona i Franka Profitta zwyciężając w stawce 6 jachtów.
sobota, 3 marca 2001
Jerzy Wąsowicz na s/y "Antica": mija ze wschodu na zachód Przylądek Horn w rejsie do Ameryki Południowej.
środa, 3 marca 1999
Opłynięcie Hornu przez s/y "Wojewoda Koszaliński" prowadzonego przez Ryszarda Wabika.
środa, 3 marca 1982