TYP: a1

Modernizacja zbiornika w Przeczycach

czwartek, 31 marca 2016
Redakcja/MF
Zbiornik w Przeczycach (woj. śląskie) po 53 latach zostanie zmodernizowany. Planowane prace będą wymagały obniżenia poziomu wody, powodując w sezonie letnim utrudnienia dla turystów i wodniaków.


Fot. RZGW w Gliwicach


Zbiornik retencyjny w Przeczycach zabezpiecza przed powodziami tereny położone w dolinie rzeki Przemszy i magazynuje wodę na wypadek jej niedoborów w czasie suszy. Korzystają z niego wędkarze, wodniacy i turyści. Administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zbiornik oddano do użytku w 1963 r. i od tego czasu przechodził jedynie niezbędne prace remontowo-konserwacyjne.

Powierzchnia zbiornika to ok. 5 km2, pojemność prawie 21 mln m3, co zapewnia rezerwę powodziową 10 mln m3. Zużyte przez lata eksploatacji elementy zbiornika uniemożliwiają jego pełne wykorzystanie - będzie to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”.

Pierwszą część projektu, polegającą m.in. na budowie kurtyny drenażowej, zrealizowano w latach 2014 – 2015. Druga część rozpocznie się w kwietniu tego roku i potrwa do wiosny 2017 r. Wyremontowane zostaną m.in. ekran zapory, upusty denne, budynek wieży spustów, przelew powierzchniowy oraz inne elementy zbiornika. Przeprowadzenie zostaną także szeroko zakrojone prace w obrębie zapory rezerwuaru. Konieczne jest m.in. ponowne wyprofilowanie płyt odwodnych zbiornika oraz remont spustów dennych. By umożliwić wykonanie prac konieczne jest obniżenie poziomu wody w zbiorniku o 1,3 m (do rzędnej 285,7 m n.p.m.). Poziom ten będzie utrzymywany do zakończenia głównych prac modernizacyjnych, czyli marca 2017 r. Niedogodności będą z całą pewnością odczuwalne w sezonie letnim.

Koszt realizacji II części zadania to ponad 15,6 mln zł. Całość robót, realizowanych w ramach projektu została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Tagi: Przeczyce, zbiornik, modernizacja
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 23 September

W Southamton wystartowała kolejna (ósma) edycja załogowych regat dookoła świata, tym razem pod nazwą The Volvo Ocean Race Round the World.
niedziela, 23 września 2001
W Łebie zakończył okołoziemski rejs Kapitan Krzysztof Baranowski na s/y "Lady B" (ex "Wojewoda Pomorski"); Kapitan Krzysztof Baranowski stał się tym samym pierwszym Polakiem, który dwukrotnie samotnie okrążył kulę ziemską pod żaglami.
sobota, 23 września 2000
Odbył się chrzest "Daru Przemyśla", na którym Henryk Jaskuła opłynął kulę ziemską w rejsie non stop.
czwartek, 23 września 1976
W Olsztynie powołano do życia oddział Yacht Klubu Polski.
poniedziałek, 23 września 1946
Sejm uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni.
sobota, 23 września 1922