TYP: a1

Modernizacja zbiornika w Przeczycach

czwartek, 31 marca 2016
Redakcja/MF
Zbiornik w Przeczycach (woj. śląskie) po 53 latach zostanie zmodernizowany. Planowane prace będą wymagały obniżenia poziomu wody, powodując w sezonie letnim utrudnienia dla turystów i wodniaków.


Fot. RZGW w Gliwicach


Zbiornik retencyjny w Przeczycach zabezpiecza przed powodziami tereny położone w dolinie rzeki Przemszy i magazynuje wodę na wypadek jej niedoborów w czasie suszy. Korzystają z niego wędkarze, wodniacy i turyści. Administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zbiornik oddano do użytku w 1963 r. i od tego czasu przechodził jedynie niezbędne prace remontowo-konserwacyjne.

Powierzchnia zbiornika to ok. 5 km2, pojemność prawie 21 mln m3, co zapewnia rezerwę powodziową 10 mln m3. Zużyte przez lata eksploatacji elementy zbiornika uniemożliwiają jego pełne wykorzystanie - będzie to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”.

Pierwszą część projektu, polegającą m.in. na budowie kurtyny drenażowej, zrealizowano w latach 2014 – 2015. Druga część rozpocznie się w kwietniu tego roku i potrwa do wiosny 2017 r. Wyremontowane zostaną m.in. ekran zapory, upusty denne, budynek wieży spustów, przelew powierzchniowy oraz inne elementy zbiornika. Przeprowadzenie zostaną także szeroko zakrojone prace w obrębie zapory rezerwuaru. Konieczne jest m.in. ponowne wyprofilowanie płyt odwodnych zbiornika oraz remont spustów dennych. By umożliwić wykonanie prac konieczne jest obniżenie poziomu wody w zbiorniku o 1,3 m (do rzędnej 285,7 m n.p.m.). Poziom ten będzie utrzymywany do zakończenia głównych prac modernizacyjnych, czyli marca 2017 r. Niedogodności będą z całą pewnością odczuwalne w sezonie letnim.

Koszt realizacji II części zadania to ponad 15,6 mln zł. Całość robót, realizowanych w ramach projektu została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Tagi: Przeczyce, zbiornik, modernizacja
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 28 September

W okolicy Łeby wszedł na mieliznę s/y "Jurand". Przyczyną wejścia na mieliznę był błąd nawigacyjny - pomyłka w indentyfikacji latarni morskich Stilo i Czołpino; jacht przeszedł kosztowny remont poawaryjny.
piątek, 28 września 1990
W czasie corocznych regat Opali z s/y "Kapitan Haska" wypadł za burtę i zginął III oficer.
niedziela, 28 września 1986
Z Portsmouth startuje 4 edycja regat Whitbread Race.
sobota, 28 września 1985
W Marsylii rozpoczął się rejs Alaina Gerbaulda na s/y "Firecrest".
środa, 28 września 1932
Wodowanie "Prinzess Eitel Friedrich", późniejszego "Daru Pomorza" w hamburskiej stoczni Blohm und Voss.
wtorek, 28 września 1909
Samuel Morse opatentował skonstruowany przez siebie telegraf elektromagnetyczny.
czwartek, 28 września 1837