TYP: a1

Sylwetki piratów - Kazimierz Lux

wtorek, 22 marca 2011
Weronika Morys
Major piechoty Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego i polski pirat pochodzący z Warszawy. Żył w latach 1780-1846.

Kazimierz Lux w wieku 15 lat wstąpił do Legionów Dąbrowskiego. W 1803 roku wraz ze swoją półbrygadą został wysłany przez Napoleona na San Domingo. Misja, którą dowodził gen. Charles Leclerc, miała na celu przywrócenia francuskiego zwierzchnictwa nad wyspą, gdzie zbuntowani niewolnicy ogłosili autonomię.

Po stłumieniu buntu Lux zaczął zajmować się piractwem. Powodziło mu się nieźle. Przejął m.in. amerykański bryg, który następnie sprzedał w Havanie za 20 000 franków. Lux wpłacał 10% pryzy na rzecz przebywających w niewoli żołnierzy francuskich, a pewne sumy na znajdujących się w potrzebie polskich legionistów.

Po kilku latach Lux powrócił do Europy i wstąpił do Armii Księstwa Warszawskiego. Następnie do 1820 roku służył w Wojsku Polskim Królestwa Kongresowego, w 3 Pułku Strzelców Pieszych. Po opuszczeniu wojska był komisarzem obwodu płockiego i przasnyskiego.
TYP: a3
0 0
Komentarze