Szkoła żeglarstwa 4winds - Locja śródlądowa (5)

wtorek, 17 czerwca 2014
Szkoła żeglarstwa 4winds
Kolejną grupą znaków regulacji ruchu obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych są znaki ograniczenia i znaki zalecenia.

Znaki ograniczenia


Znak ograniczenia głębokości Znak ograniczenia głębokości Ograniczenie głębokości (w metrach przy najniższym odnotowanym stanie wody). Znak ten informuje nas o tym jakie jest dopuszczalne zanurzenie jednostek na danym akwenie. Znak ten może być „doprecyzowany” (z podaniem dopuszczalnego zanurzenia) lub też nie zawierać tej informacji. W tym drugim przypadku sami musimy się dowiedzieć, czy nasza jednostka będzie na tym akwenie bezpieczna.
 Ograniczenie wysokości prześwitu  Ograniczenie wysokości prześwitu w m Ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody (w metrach przy najwyższym odnotowanym stanie wody). Znak ten może być „doprecyzowany” (z podaniem wartości prześwitu np. pod przęsłem mostu, instalacją napowietrzną itp.) lub też nie zawierać tej informacji. W tym drugim wypadku sami musimy się dowiedzieć, czy nasza jednostka zmieści się pod daną przeszkodą czy też nie.
 Ograniczenie szerokości szlaku żeglugowego
 Ograniczenie szerokości szlaku żeglugowego Ograniczenie szerokości szlaku żeglugowego np. kanału. Informuje nas o spodziewanym zwężeniu, a zatem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i dostosowaniu się do oczekujących nas warunków żeglugi.
Granica szlaku żeglownego Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej. Znak ten informuje nas o tym gdzie i w jakiej odległości znajduje się szlak żeglugowy oraz nakazuje tym samym udanie się we wskazanym kierunku.
Znak ograniczenia ruchu żeglugowego Znak ograniczenia ruchu żeglugowego. Należy się z nim zapoznać. Jest to tzw. znak otwarty, gdzie administrator może umieścić dodatkowy piktogram wskazujący rodzaj ograniczenia. W wypadku, gdy znak ten nie posiada owego piktogramu sami jesteśmy zobowiązani dowiedzieć się jakie ograniczenie obowiązuje w danym miejscu.

Znaki zalecenia

Do grupy znaków zalecenia zaliczamy żółte tablice lub żółte światła informujące nas, czy ruch na danym odcinku drogi wodnej odbywa się w jednym czy w dwóch kierunkach. Najczęściej znaki te spotkamy pod przęsłami mostów, instalacjami napowietrznymi itp.

Zalecenie przejścia w obu kierunkach Zalecenie przejścia w obu kierunkach. Znak ten oznacza, ze np. pod danym przęsłem mostu możemy spodziewać się jednostek idących w kierunku przeciwnym. Tak więc należy zachować dla nich miejsce.
 Zalecenie przejścia w jednym kierunku  Zalecenie przejścia w jednym kierunku Zalecenie przejścia w jednym kierunku. Znaki te oznaczają, że np. pod danym przęsłem mostu ruch ustalono na zasadzie jednokierunkowej, tak więc nie musimy się obawiać jednostek idących z naprzeciwka, a cała szerokość danego przejścia jest do naszej dyspozycji. Pamiętajmy jednak o ograniczonym zaufaniu i na wszelki wypadek bądźmy gotowi do szybkiego manewru, pozwalającego nam uniknąć zderzenia z jednostką, która idąc z przeciwnej strony nie zastosuje się do znaku zakazu, który na pewno będzie umieszczony od „jej” strony.
Zalecenie trzymania się w wyznaczonym obszarze Zalecenie trzymania się w wyznaczonym obszarze. Znak ten wskazuje nam tor, w którym powinniśmy się trzymać. Nie zabrania wyjścia poza ten obszar, ale wyraźnie wskazuje, że w tym wskazanym obszarze będziemy bezpieczniejsi.
Zalecenie przejścia we wskazanym kierunku Zalecenie przejścia we wskazanym kierunku. Znak ten sugeruje nam, gdzie powinniśmy się skierować. Gdzie przebiega główny, bardziej uczęszczany szlak. Nie jest to znak nakazu, a jedynie sugestia, co oznacza, że równie dobrze możemy popłynąć w innym kierunku.

Kolejnym razem zapoznamy się ze znakami zakazu.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4winds szkoła żeglarstwa
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 16 April

W Bremerhaven przekazano Amerykanom żaglowiec "Horst Vessel", obecnie "Eagle".
wtorek, 16 kwietnia 1946
W Spiliby urodził się sir John Franklin, żeglarz, podróżnik polarny i odkrywca. Głównym celem jego wypraw było poszukiwanie Przejścia Północno-Zachodniego, zajmował się badaniem północnych wybrzeży Kanady. Zmarł (1847 r.) z wycieńczenia w czasie wyprawy p
niedziela, 16 kwietnia 1786