Rodzaje światła 2

wtorek, 30 listopada 1999
Szkoła żeglarstwa 4winds
Poniżej krótkie omówienie najważniejszych rodzajów świateł. Na mapach najczęściej spotyka się skróty literowe od nazw angielskich. Znaki świetlne można podzielić na grupy w zależności od tego co jest „bazą”, a w czym zawarta jest informacja.


2. Bazą znaku jest ciemność, a informacją światło, czas jego trwania i kombinacja

LONG FLASHING LFl – ŚWIATŁO BLASKOWE - światło, w którym regularnie powtarzają się blaski trwające dłużej niż 2s, lecz wyraźnie krótsze od czasu zaciemnienia.


LONG FLASHING GROUP L.Fl (2) – ŚWIATŁO BLASKOWE GRUPOWE – światło, w którym regularnie powtarza się grupa blasków trwających dłużej niż 2s, lecz wyraźnie krótszych od czasu zaciemnienia.


LONG FLASHING COMPOSITE GROUP L.Fl.(2+1) – ŚWIATŁO BLASKOWE KOMBINOWANE – światło, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy blasków lub grupa i pojedynczy blask.


FLASHING Fl - BŁYSKOWE – światło, w którym regularnie powtarzają się błyski trwające krócej niż 2s, lecz wyraźnie krótsze od czasu zaciemniania.

 

FLASHING GROUP FL (2) – ŚWIATŁO BŁYSKOWE GRUPOWE – światło, w którym regularnie powtarza się grupa błysków trwających krócej niż 2s, lecz wyraźnie krótszych od czasu zaciemniania.


FLASHING COMPOSITE GROUP Fl(2+1) – ŚWIATŁO BŁYSKOWE KOMBINOWANE– światło, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy błysków krótszych niż 2s lub grupa i pojedynczy błysk.


QUICK FLASHING Q – ŚWIATŁO MIGAJĄCE – światło z równymi sobie błyskami powtarzającymi się co najmniej 50 - 80 razy na minutę.


QUICK FLASHING GROUP Q(2) – ŚWIATŁO MIGAJĄCE GRUPOWE- światło migające o określonej liczbie błysków. Każda grupa jest oddzielona od następnej wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.


QUICK FLASHING COMPOSITE GROUP Q (2+1) – ŚWIATŁO MIGAJĄCE GRUPOWE KOMBINOWANE - światło migające, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy błysków lub grupa i pojedynczy błysk.


INTERRUPTED QUICK FLASHING IQ– ŚWIATŁO MIGAJĄCE PRZERYWANE – światło, w którym po co najmniej 8 błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


VERY QUICK FLASHING VQ – ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE –światło z równymi sobie szybkimi błyskami powtarzającymi się co najmniej 80 razy na minutę, jednak mniej niż 160 razy na minutę.


VERY QUICK FLASHING GROUP VQ (2) – ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE GRUPOWE - światło VQ o określonej liczbie szybkich błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.


INTERRUPTED VERY QUICK FLASHING IVQ– ŚWIATŁOSZYBKOMIGAJĄCE PRZERYWANE - światło VQ, w którym po co najmniej 8 szybkich błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


ULTRA QUICK FLASHING UQ– ŚWIATŁO BARDZO SZYBKO MIGAJĄCE –światło z równymi sobie błyskami powtarzającymi się co najmniej 160 razy na minutę.


INTERRUPTED ULTRA QUICK FLASHING IUQ– ŚWIATŁO BARDZO SZYBKOMIGAJĄCE PRZERYWANE– światło, w którym po co najmniej 8 bardzo szybkich błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 May

Z Jastarni do Władysławowa wyruszył zasłużony dla polskiego żeglarstwa s/y "Generał Zaruski"; po latach niszczenia w ośrodku w Jastarni zapadły decyzje i znalazły się środki na kapitalny remont jachtu.
piątek, 20 maja 2005
W Pucku zostaje wodowany ponton Arkadiusza Pawełka "Cena Strachu".
środa, 20 maja 1998
W Gdyni zakończył rejs Kpt. Henryk Jaskuła na s/y "Dar Przemyśla"; było to pierwsze polskie i trzecie w historii światowego żeglarstwa okrążenie świata bez zawijania do portów; rejs trwał 345 dni.
wtorek, 20 maja 1980
W Gdyni zmarł Karol Olgierd Borchardt, autor wielu książek marynistycznych, m.in. "Znaczy Kapitan".
wtorek, 20 maja 1986
Z zamiarem opłynięcia Islandii wypłynął z przystani JK Stoczni Gdańskiej s/y "Kismet" z Kpt. Wojciechem Orszlukiem. Żeglarze dotarli do stolicy Islandii, ale wielodniowy sztorm uniemożliwił opłynięcie wyspy dookoła. Jacht powrócił do Górek Zachodnich 22.0
czwartek, 20 maja 1965
W Valladolid umiera w zapomnieniu Krzysztof Kolumb, genueńczyk, który powszechnie uchodzi za odkrywcę Ameryki.
niedziela, 20 maja 1520