Rodzaje światła 2

wtorek, 30 listopada 1999
Szkoła żeglarstwa 4winds
Poniżej krótkie omówienie najważniejszych rodzajów świateł. Na mapach najczęściej spotyka się skróty literowe od nazw angielskich. Znaki świetlne można podzielić na grupy w zależności od tego co jest „bazą”, a w czym zawarta jest informacja.


2. Bazą znaku jest ciemność, a informacją światło, czas jego trwania i kombinacja

LONG FLASHING LFl – ŚWIATŁO BLASKOWE - światło, w którym regularnie powtarzają się blaski trwające dłużej niż 2s, lecz wyraźnie krótsze od czasu zaciemnienia.


LONG FLASHING GROUP L.Fl (2) – ŚWIATŁO BLASKOWE GRUPOWE – światło, w którym regularnie powtarza się grupa blasków trwających dłużej niż 2s, lecz wyraźnie krótszych od czasu zaciemnienia.


LONG FLASHING COMPOSITE GROUP L.Fl.(2+1) – ŚWIATŁO BLASKOWE KOMBINOWANE – światło, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy blasków lub grupa i pojedynczy blask.


FLASHING Fl - BŁYSKOWE – światło, w którym regularnie powtarzają się błyski trwające krócej niż 2s, lecz wyraźnie krótsze od czasu zaciemniania.

 

FLASHING GROUP FL (2) – ŚWIATŁO BŁYSKOWE GRUPOWE – światło, w którym regularnie powtarza się grupa błysków trwających krócej niż 2s, lecz wyraźnie krótszych od czasu zaciemniania.


FLASHING COMPOSITE GROUP Fl(2+1) – ŚWIATŁO BŁYSKOWE KOMBINOWANE– światło, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy błysków krótszych niż 2s lub grupa i pojedynczy błysk.


QUICK FLASHING Q – ŚWIATŁO MIGAJĄCE – światło z równymi sobie błyskami powtarzającymi się co najmniej 50 - 80 razy na minutę.


QUICK FLASHING GROUP Q(2) – ŚWIATŁO MIGAJĄCE GRUPOWE- światło migające o określonej liczbie błysków. Każda grupa jest oddzielona od następnej wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.


QUICK FLASHING COMPOSITE GROUP Q (2+1) – ŚWIATŁO MIGAJĄCE GRUPOWE KOMBINOWANE - światło migające, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy błysków lub grupa i pojedynczy błysk.


INTERRUPTED QUICK FLASHING IQ– ŚWIATŁO MIGAJĄCE PRZERYWANE – światło, w którym po co najmniej 8 błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


VERY QUICK FLASHING VQ – ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE –światło z równymi sobie szybkimi błyskami powtarzającymi się co najmniej 80 razy na minutę, jednak mniej niż 160 razy na minutę.


VERY QUICK FLASHING GROUP VQ (2) – ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE GRUPOWE - światło VQ o określonej liczbie szybkich błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.


INTERRUPTED VERY QUICK FLASHING IVQ– ŚWIATŁOSZYBKOMIGAJĄCE PRZERYWANE - światło VQ, w którym po co najmniej 8 szybkich błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


ULTRA QUICK FLASHING UQ– ŚWIATŁO BARDZO SZYBKO MIGAJĄCE –światło z równymi sobie błyskami powtarzającymi się co najmniej 160 razy na minutę.


INTERRUPTED ULTRA QUICK FLASHING IUQ– ŚWIATŁO BARDZO SZYBKOMIGAJĄCE PRZERYWANE– światło, w którym po co najmniej 8 bardzo szybkich błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 27 June

Karol Jabłoński podpisuje kontrakt z niemieckim zespołem na prowadzenie ekipy niemieckiej w 33. edycji Pucharu Ameryki.
środa, 27 czerwca 2007
Zakończył II regaty OSTAR Kpt. K. Jaworski na s/y "Spaniel II", zwycięzca w punktacji jachtów jednokadłubowych i szósty w klasyfikacji generalnej.
piątek, 27 czerwca 1980
Urodził się Adam Jasser, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, założyciel kilku klubów żeglarskich, inicjator powołania "Bractwa Żelaznej Szekli", magazynu telewizyjnego "Messa", "Mazurskiej Operacji Żagiel", "Szkoły pod Żaglami" i wielu innych przedsięwzięć
niedziela, 27 czerwca 1937
Joshua Slocum na s/y "Spray" zamyka w Newport wokółziemską pętlę; był to pierwszy w historii żeglarstwa samotny rejs dookoła świata.
poniedziałek, 27 czerwca 1898