Rodzaje światła 2

wtorek, 30 listopada 1999
Szkoła żeglarstwa 4winds
Poniżej krótkie omówienie najważniejszych rodzajów świateł. Na mapach najczęściej spotyka się skróty literowe od nazw angielskich. Znaki świetlne można podzielić na grupy w zależności od tego co jest „bazą”, a w czym zawarta jest informacja.


2. Bazą znaku jest ciemność, a informacją światło, czas jego trwania i kombinacja

LONG FLASHING LFl – ŚWIATŁO BLASKOWE - światło, w którym regularnie powtarzają się blaski trwające dłużej niż 2s, lecz wyraźnie krótsze od czasu zaciemnienia.


LONG FLASHING GROUP L.Fl (2) – ŚWIATŁO BLASKOWE GRUPOWE – światło, w którym regularnie powtarza się grupa blasków trwających dłużej niż 2s, lecz wyraźnie krótszych od czasu zaciemnienia.


LONG FLASHING COMPOSITE GROUP L.Fl.(2+1) – ŚWIATŁO BLASKOWE KOMBINOWANE – światło, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy blasków lub grupa i pojedynczy blask.


FLASHING Fl - BŁYSKOWE – światło, w którym regularnie powtarzają się błyski trwające krócej niż 2s, lecz wyraźnie krótsze od czasu zaciemniania.

 

FLASHING GROUP FL (2) – ŚWIATŁO BŁYSKOWE GRUPOWE – światło, w którym regularnie powtarza się grupa błysków trwających krócej niż 2s, lecz wyraźnie krótszych od czasu zaciemniania.


FLASHING COMPOSITE GROUP Fl(2+1) – ŚWIATŁO BŁYSKOWE KOMBINOWANE– światło, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy błysków krótszych niż 2s lub grupa i pojedynczy błysk.


QUICK FLASHING Q – ŚWIATŁO MIGAJĄCE – światło z równymi sobie błyskami powtarzającymi się co najmniej 50 - 80 razy na minutę.


QUICK FLASHING GROUP Q(2) – ŚWIATŁO MIGAJĄCE GRUPOWE- światło migające o określonej liczbie błysków. Każda grupa jest oddzielona od następnej wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.


QUICK FLASHING COMPOSITE GROUP Q (2+1) – ŚWIATŁO MIGAJĄCE GRUPOWE KOMBINOWANE - światło migające, w którym regularnie powtarzają się dwie różne grupy błysków lub grupa i pojedynczy błysk.


INTERRUPTED QUICK FLASHING IQ– ŚWIATŁO MIGAJĄCE PRZERYWANE – światło, w którym po co najmniej 8 błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


VERY QUICK FLASHING VQ – ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE –światło z równymi sobie szybkimi błyskami powtarzającymi się co najmniej 80 razy na minutę, jednak mniej niż 160 razy na minutę.


VERY QUICK FLASHING GROUP VQ (2) – ŚWIATŁO SZYBKO MIGAJĄCE GRUPOWE - światło VQ o określonej liczbie szybkich błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.


INTERRUPTED VERY QUICK FLASHING IVQ– ŚWIATŁOSZYBKOMIGAJĄCE PRZERYWANE - światło VQ, w którym po co najmniej 8 szybkich błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


ULTRA QUICK FLASHING UQ– ŚWIATŁO BARDZO SZYBKO MIGAJĄCE –światło z równymi sobie błyskami powtarzającymi się co najmniej 160 razy na minutę.


INTERRUPTED ULTRA QUICK FLASHING IUQ– ŚWIATŁO BARDZO SZYBKOMIGAJĄCE PRZERYWANE– światło, w którym po co najmniej 8 bardzo szybkich błyskach występuje zaciemnienie trwające co najmniej 3s.


TYP: a3
0 0
Komentarze