Rodzaje światła 1

wtorek, 30 listopada 1999
Szkoła żeglarstwa 4winds
Poniżej krótkie omówienie najważniejszych rodzajów świateł. Na mapach najczęściej spotyka się skróty literowe od nazw angielskich. Znaki świetlne można podzielić na grupy w zależności od tego co jest „bazą”, a w czym zawarta jest informacja.


1. Bazą znaku jest światło, a informacją zaciemnienie (lub rozbłysk), czas jego trwania i kombinacja

FIXED F - ŚWIATŁO CIĄGŁE – świeci stale, bez zaciemnień


FIXED AND FLASHING FFl – ŚWIATŁO ROZBŁYSKOWE – światło stałe wzmacniane pojedynczym rozbłyskiem


FIXED AND FLASHING GROUPFFl (2) – ŚWIATŁO ROZBŁYSKOWE GRUPOWE – światło stałe wzmacniane grupami rozbłysków


OCCULTING Oc – ŚWIATŁO PRZERYWANE - światło z regularnie powtarzającymi się zaciemnieniami równymi sobie, lecz wyraźnie krótszymi niż okres świecenia. Okres nie dłuższy niż 1,5s


Jego rozwinięciem są grupy, np. dwa zaciemnienia Oc (2) i kombinacje, np. dwa zaciemnienia plus dodatkowe Oc (2+1)

OCCULTING GROUP Oc(2) – ŚWIATŁO PRZERYWANE GRUPOWE
– światło przerywane o określonej liczbie zaciemnień w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłuższym okresem świecenia.OCCULTING COMPOSITE GROUP Oc(2+1) – ŚWIATŁO PRZERYWANE KOMBINOWANE – światło przerywane grupowe, w którym występują dwie różne grupy lub grupa i pojedyncze zaciemnienie


ISPOPHASE Iso – ŚWIATŁO IZOFAZOWE - tyle samo trwa czas zaciemnienia co świecenia. Okres nie dłuższy niż 2s.TYP: a3
0 0
Komentarze