TYP: a1

Żeglarski Zlot 100-lecia Niepodległości

środa, 31 stycznia 2018
Jerzy Knabe, Kapitan Bractwa Wybrzeża

Żeglarze polscy z zagranicy postanowili spotkać się w Polsce z żeglarzami w kraju, w roku 2018, z okazji 100 - lecia niepodległości. Polskie Bractwo Wybrzeża podjęło tę inicjatywę przyjmując na siebie rolę koordynatora tego spotkania. 

 

Spotkanie to, którego nazwę w skrócie określamy jako  ZLOT 100, odbędzie się w Zatoce Puckiej, odwiedzając m.in. Górki Zachodnie i Puck, z centralnym i docelowym punktem w Gdyni, mieście i porcie ściśle związanym z odrodzeniem Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1918. 

Z żeglarskiego punktu widzenia ważnym czynnikiem wyboru Gdyni jest również fakt, że to właśnie gdynianin, Władysław Wagner, stąd wyruszył w pierwszy polski rejs dookoła świata niosąc, na swoich jachtach zwanych ZJAWA, polską banderę - widomy znak odzyskanej niepodległości Polski, do wielu portów, gdzie pojawiła się po raz pierwszy. Nie było mu dane powrócić do Gdyni, gdyż agresja Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 zatrzymała go w Wielkiej Brytanii, już w drodze powrotnej, po siedmiu latach podróży.

Termin spotkania w Polsce został ustalony na 31 sierpnia 2018, w przeddzień tej rocznicy. Dokładniejsze dane logistyczne o miejscu spotkania i dalszym programie Zlotu 100 będą ustalane w toku przygotowań i komunikowane uczestnikom. Aby umożliwić uczestnikom zagranicznym zlotu planowanie swojego udziału ogłaszamy miejsce i termin rozpoczęcia Zlotu z potrzebnym wyprzedzeniem, gdyż spodziewany jest udział z dalekich stron, nawet z drugiej strony Atlantyku. Spotkanie   przewidywane jest na kilka dni następnych – zależnie od  indywidualnych możliwości uczestników, jak również od przyjęcia jakie w Polsce im będzie zgotowane. 

 

Zgłoszenia swojej chęci udziału w Zlocie 100 prosimy przekazywać na adres mailowy   j_knabe@mail.com  oraz  tomek@borda.pl.  Nie oczekujemy żadnych opłat wpisowych, ponieważ każdy z uczestników przybywa na własny koszt, a Bracia Wybrzeża pracują społecznie z uwagi na szczytny cel Zlotu i zgodnie z celami statutowymi naszego Bractwa. Takiego podejścia do sprawy oczekujemy również od naszych współorganizatorów. Niemniej prosimy o odpowiedzialne zgłoszenia prawdziwego zamiaru uczestnictwa, ponieważ znajomość liczby uczestniczących jachtów i załóg będzie nam wielką pomocą  w organizowaniu tego przedsięwzięcia. Dlatego też prosimy o zawiadomienia w terminie najpóźniej do połowy marca 2018.

 

Planowane przez organizatorów elementy Zlotu, których jednak nie możemy na razie gwarantować, są następujące:
- zapewnienie bezpłatnego pobytu w odwiedzanych portach,
- udział w uroczystościach wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte, 
- wizyta w Muzeum II Wojny Światowej 
- ewentualne powitanie w Gdyni, ZJAWY III, na której W. Wagner kończył swój rejs. 
  ZJAWA III, której rejestrowanym portem macierzystym była Gdynia, nigdy 
  dotychczas do Gdyni nie dotarła...
- powitanie jachtu Kpt. Wagner II i zakończenie wieloletniej akcji na rzecz   
  upamiętniania zasług Polaków w krajach gdzie przebywali, prowadzonej przez 
  Republikę Karaibską i Brata Wybrzeża, Kpt. A.W. Piotrowskiego, 
- zwiedzanie Muzeum Emigracji i statków muzealnych w Gdyni,
- uroczystość pośmiertnego udekorowania Wagnera odznaczeniem państwowym,
- uroczystość nadania imienia Wagnera ulicy lub placowi w Gdyni,
- wystawa zbiorów wagnerowskich Muzeum Morskiego w Gdańsku,
- opcjonalne, poprzedzające zlot zgromadzenie jachtów zlotowych na Bornholmie    
  i w porcie Hel lub Jastarnia, tak aby umożliwić przybycie do Trójmiasta w miarę 
  zwartym szyku,
- spotkanie integracyjne uczestników w Górkach Zachodnich,
oraz inne wydarzenia, które mogą wyniknąć z inicjatywy uczestników i przebiegu przygotowań.  

Zlotowi należy się odpowiednie logo i prosimy wszystkich uzdolnionych graficznie o projekty i ich przedstawienie. Będzie ono godłem Zlotu i bardzo pomocnym składnikiem przygotowań i naszych wystąpień do instytucji z którymi będziemy w kontakcie z prośbą o współpracę, dla zapewnienia godnego przebiegu ZLOTU 100.

Zapraszamy chętnych do współpracy organizacyjnej a żeglarzy do udziału!

Jerzy Knabe 
Kapitan Bractwa Wybrzeża                                                                 

Tagi: Zlot 100, Bractwo Wybrzeża
TYP: a3
0 0
Komentarze
Zbigniew Stankiewicz: Może szuwarowo-błotni też coś zorganizują ? /szuwarowo-błotni to nie było obraźliwe, sam więcej pływam na śródlądziu niż na morzu/
sobota, 3 lutego 2018, 16:38 Skomentuj
0 0
TYP: a2

Kalendarium: 8 July

W Szczecinie umiera w wieku 76 lat Kuba Jaworski; żeglarska kariera "Kuby" wiodła przez Kraków, gdzie pełnił obowiązki pierwszego prezesa Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, później była Gdynia, potem już tylko Szczecin. Po krótkim okresie kiero
piątek, 8 lipca 2005
Urodziła się Ellen Mac Arthur, jedna z najbardziej utytułowanych żeglarek świata; m.in. zwyciężyła w kategorii jachtów jednokadłubowych (1998 r.) w Regatach Rumowych, zajęła II miejsce w regatach Vendee Globe 2000/01, zwyciężyła w Regatach Rumowych w 2002
czwartek, 8 lipca 1976
Odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków Yacht Klubu Polski po wojnie, na którym podjęto uchwałę o reaktywowaniu YKP i PZŻ.
niedziela, 8 lipca 1945
Start Ludwika Szwykowskiego do samotnego rejsu mieczowym jachtem "Doris" z Gdańska na Bornholm i z powrotem (powrót 6.08.1932 r.); był to pierwszy rejs otwartopokładowym jachtem po Bałtyku.
piątek, 8 lipca 1932
Na jachcie "Zjawa", z Gdyni wyruszyli w rejs Władysław Wagner wraz z Rudolfem Korniłowskim; pierwszy etap rejsu zakończyli w Colon w pobliżu Cristobalu.
piątek, 8 lipca 1932
Nagroda Rogal Squadron - puchar wygrany przez szkuner "America" w 1851 r. w regatach dookoła wyspy Wight staje się, na mocy specjalnie opracowanego regulaminu, wieczystą nagrodą Pucharu Ameryki.
poniedziałek, 8 lipca 1867
Z Lizbony wyrusza wyprawa Vasco da Gamy z zamiarem znalezienia drogi morskiej do Indii.
niedziela, 8 lipca 1497
Z Gdyni na "Zjawie" wypłynął w rejs Władysław Wagner
piątek, 8 lipca 1932