TYP: a1

Obchody Święta Ratownika Morskiego

poniedziałek, 27 maja 2019
Fot. Witold Tylec

W Gdyni odbyły się obchody Święta Ratownika Morskiego. Przy molo południowym gdyńskiego portu zacumowały statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr” oraz flagowy statek Polskiego Ratownictwa Morskiego „Kapitan Poinc”, wielozadaniowy statek przeznaczony do zwalczania zanieczyszczeń olejowych, ratowania życia na morzu, holowań ratowniczych, gaszenia pożarów, rozpoznawania skażeń i prac podwodnych.

 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Została powołana 1 stycznia 2002 roku. Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego. Ratownicy planują, prowadzą i koordynują całe akcje, współpracując przy tym także z innymi służbami.

Tagi: SAR, ratownictwo
TYP: a3
0 0
Komentarze